Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χρήσης πεζοδρομίων κλπ κοινόχρηστων χώρων

16-01-2013 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ     16/01/2013

Αριθ. Πρωτ.   1559             Βαθμός προτ/τας

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   

 

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
 


Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κωδ: 111 46 Γαλάτσι
Πληροφορίες: Αγ. Διαφωνίδου

Τηλέφωνο – Fax: 213.20.55.309 – 210.21.43.349

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολής αιτήσεων χρήσης πεζοδρομίων κλπ κοινόχρηστων χώρων

(ν. 1080/1980 αρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1828/1989 αρ. 26 και το ν. 1900/1990 αρ. 6)

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του δήμου μας για επαγγελματικούς λόγους, όπως με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή ψυγεία περιπτέρων να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας έως και 31/01/2013, προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατέχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων προτού προβούν στην κατάληψη του χώρου.

Οι συντελεστές χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2013 διαμορφώνονται βάσει της 362/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως εξής:

                    i.            Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: Α ζώνη: 33,00 €/τμ και Β ζώνη: 22,00 €/τμ ετησίως

                  ii.            Για τοποθέτηση ψυγείων περιπτέρων: 95,00 €/ψυγείο ετησίως

 
 
 
 

Με εντολή Δημάρχου

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΒΕΤΑ

 
 
           
           
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr