ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ EKΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2015

18-06-2015 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
       
Γραφείο
:
κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλέφωνο
:
213 2055356 – 213 2055372
Fax
:
213 2055372
E-mail
:
polat@galatsi.gr
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  18/06/2015
Αριθ. Πρωτ. 718
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ EKΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2015.
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού:  έως 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου,  βάσει της υπ’ αριθμ 119/2015 Απόφ. του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: ΩΧΦΨΟΛΥΜ-70Ο), που αφορά τη δαπάνη εκτύπωσης του προγράμματος του Φεστιβάλ 2015, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19/06/2015  και ώρα 13.00 για αξιολόγηση.
 
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
 
Ø 64 σελίδες μεγέθους Α5, τετραχρωμία, χαρτί velvet 120 gr και 20.000 αντίτυπα.
 
 
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εργασία από τα γραφεία  του Ν.Π. στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
                            
 
 
 
                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                            ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                       
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr