ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

19-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΩΝΩΝ για τΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικοσ και αθλητικοσ οργανισμοσ δημου γαλατσιου – βασιλησ παπαδιονυσιου».
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 6.000,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
 
            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2014, βάση της αρ. αποφ. 208/2014 του Δ.Σ (με ΑΔΑ:                                                ΩΞ14ΟΛΥΜ-ΑΗ2), που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων για το κλειστό γυμναστήριο του Ν.Π., καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 14:00 για αξιολόγηση.
 
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
 
Ο ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων θα είναι κατάλληλος για αποτελέσματα αγώνων BASKETBALL, VOLLEYBALL, HANDBALL κλπ. και σύμφωνος με τους κανονισμούς των ομοσπονδιών FIBA, EOΚ.
Θα είναι κατασκευασμένος με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία των Φωτοδιόδων (LED) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτεινών στοιχείων.
 
Ο προσφερόμενος πίνακας θα πρέπει απαραίτητα να είναι συμβατός και να συνδέεται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρων 24-14 δευτερολέπτων της εταιρείας TANCo το οποίο είναι σύμφωνο με τους νέους κανονισμούς της FIBA και το οποίο έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος.
 
1. Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων
 
1.1. Ενδείξεις Πίνακα
Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα έχει απαραίτητα τις παρακάτω ενδείξεις.
1.  Αναγραφή του χρόνου από 0’ έως 99’ (τεσσερα αριθμητικά στοιχεία) και κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού του αγώνα ο χρόνος απαραίτητα θα μετράει σε δέκατα του δευτερολέπτου
2. Αναγραφή των βαθμών από 1 έως 199, 3 στοιχεία για κάθε ομάδα
3.  Ένδειξη τριών TIME-OUT για κάθε ομάδα
4.  Δυνατότητα αναγραφής & μέτρησης του χρόνου διακοπής του αγώνα μετά τη λήξη του οποίου θα αναγράφεται αυτόματα ο χρόνος αγώνα και θα συνεχίζεται η χρονομέτρηση
5. Αναγραφή σκορ του σετ που διεξάγεται
6.  Ένδειξη της ομάδας που έχει την κατοχή της μπάλας
7.  Ένδειξη με φωτεινό σημείο (ανάμεσα στον χρόνο) όταν ο χρόνος δεν μετρά (STOP)
8.    Αναγραφή συνόλου ποινών για κάθε ομάδα.
9. Ένδειξη της ομάδας του τιμωρημένου παίκτη.
10.Ένδειξη πέντε περιόδων με ένα φωτεινό αριθμητικό στοιχείο (1-9)
11.Αναγραφή των ατομικών ποινών κάθε παίκτη χωριστά με 5 φωτεινά   σημεία. Τα φωτεινά σημεία να έχουν το ίδιο χρώμα για τις τέσσερις πρώτες ποινές, ο δε πέμπτος διαφορετικό χρώμα (πέμπτη ποινή). Οι αριθμοί των παικτών από 4-15 να είναι σταθερά τυπωμένοι.
12.Στην αρχή ή στο τέλος μέτρησης χρόνου υπάρχει δυνατότητα να ηχεί κλάξον αυτόματα ή οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χειριστής.
 
1.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πίνακα Αποτελεσμάτων
1. Οι διαστάσεις του πίνακα να είναι περίπου 300x100x5-10 εκατοστά
2.Όλες οι αριθμητικές ενδείξεις θα έχουν ύψους τουλάχιστον 30 εκατοστά (σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA) και θα σχηματίζονται από σημεία (PIXELs). Κάθε PIXEL θα αποτελείται από τέσσερα (4) φωτοδιόδους LEDs υπερυψηλής φωτεινότητας. Τα LEDs των PIXELs να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 80.000 ώρες) ώστε να μην χρειάζονται συνεχή αλλαγή.
3.Η οδήγηση των σημείων (PIXELs) να είναι απαραίτητα στατική (όχι σάρωση) ώστε όταν ένα σημείο PIXEL παρουσιάσει βλάβη, αυτή να περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο PIXEL και όχι σε ολόκληρο αριθμητικό στοιχείο ή ολόκληρο τμήμα πίνακα. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτες οι ενδείξεις και η διεξαγωγή των αγώνων να γίνεται απρόσκοπτα.
4.Ο πίνακας να είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, οι δε ηλεκτρονικές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων να είναι άριστης μηχανικής στήριξης, ώστε να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 
5.Η αρχή λειτουργίας του πίνακα να βασίζεται στην τεχνολογία των Microcomputers για δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος σε περίπτωση αλλαγής των κανονισμών από τις ομοσπονδίες
6.Η μονάδα χειρισμού να είναι απόλυτα ηλεκτρονική, εύχρηστη και με ρύθμιση για τα διάφορα αγωνίσματα. Επίσης απαραίτητα να διαθέτει στοιχεία LCD ή LED με όλες τις ενδείξεις του πίνακα για εξυπηρέτηση του χειριστή.
7.Στη κεντρική μονάδα χειρισμού του πίνακα να μπορεί απαραίτητα να συνδεθεί το νέο ήδη υπάρχον χρονόμετρο του κλειστού γυμναστηρίου.
8.Από την μονάδα χειρισμού να μπορεί να γίνει ρύθμιση της φωτεινότητας των PIXELs ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο
9.Ο σκελετός να είναι εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο βαμμένο με αντισκωρική μοριακή βαφή σε χρώμα μαύρο ματ για το μεγαλύτερο δυνατό contrast.
10. Το εμπρόσθιο μέρος του πίνακα για προστασία των ηλεκτρονικών μερών φέρει διαφανές κάλυμμα polycarbonate ή άλλο σε όλη την επιφάνεια.
11. Ο πίνακας θα πρέπει να έχει δυνατότητα διάγνωσης LAMP TEST
12. Απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφορά με την επαναλειτουργία του (RECALL).
13.Δυνατότητα επαναφορά των αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (LAST GAME RECALL)
14.Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του γυμναστηρίου (δυνατός/χαμηλός φωτισμός)
15.Τροφοδοσία 220V – 50Hz
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την προμήθεια από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
 
 
 
                            
                                                                                                            
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                                                                                                       
  ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
                                                                                     
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr