Ανακοίνωση κατάθεσης προσφοράς έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2011

19-05-2011 Ενημέρωση

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Γαλάτσι , 19-5-2011
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αρ. Πρωτ.   17489

                
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ        
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Παύλος  Ατλιδάκης

Τηλέφωνο     : 2102143370

FAX               : 2102143315
 
           
 
          
                             
ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 
         ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
 

       Ο Δήμαχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Π.Δ. 28/80 του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 το Ν. 3861/10

       Την 158/11 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου (Εγκρισης έκδοσης)

       Τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει το Γραφείο Τυπου

       και έχουν ως κάτωθι:

1.    Δημιουργικό του εντύπου(Λογότυπο-Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση)

2.    Εκδοση 3 τευχών για το 2011 20.000αντίτυπων ανά τεύχος – 8σέλιδο – Διαστάσεων 24,5Χ34- Τετραχρωμία – Καρφίτσα στην μέση.

3.    Διανομή σε όλο το Γαλάτσι.
                 

       Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 00.6431.0001  
 

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους,

       Τις Τεχνικές προδιαγραφές  ζητουμένων εργασιών που έχει συντάξει η υπηρεσια να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου  σφραγισμένη  οικονομική προσφορά   μέχρι την     25-5-2011   γιά αξιολόγηση. 

 

     *Πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γαλατσίου

      Κος   Ατλιδάκης Παύλος τηλ 210 2143370

 

                                                                                   Ο

                                                                              Δήμαρχος

 
 
                                                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr