Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών βιντεοσκόπησης της δημοτικής θεατρικής παράστασης «Μαλλιά κουβάρια» στις 16 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Γαλατσίου

13-09-2011 Ενημέρωση

00
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ     12/09/2011
 

Αριθ. Πρωτ. 268                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

   

ΘΕΜΑ:
                                         ANAKOINΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20 DVD
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2011
 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06,   του Ν. 3731/08, του Ν.3852/10  και του Π.Δ. 28/80,θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την εργασία της ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20 DVD ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2011.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2011 με Κ.Α. 10.6471.0001 ποσού έως 300,00€+ΦΠΑ 23%.

 

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά μέχρι την 16/09/2011 για αξιολόγηση. 

 

      

                         Ο     ΠρΟεδρος

 
 
                         ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr