ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ CAMP 2011

14-07-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ     14/07/2011   
 
Αριθ. Πρωτ.    197

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Πληροφορίες

:

Τζανακάκης Εμμ.

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ   ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ CAMP 2011
 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

        Θα αναθέσει, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ CAMP 2011.    
    

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 10.6472.0002 ποσού   220,00€
 

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους,την περιγραφή των ζητουμένων υλικών,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής* , σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 18/07/2011 γιά αξιολόγηση. 

 
     *Πληροφορίες

      Κος   Τζανακάκης Εμμ. τηλ 210 2143356-317

 
 
 

                         Ο     Πρόεδρος

 
 
                                                                   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr