Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

03-11-2014 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ   3/11/2014       Αρ. Πρωτ.: 268        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ AΤΤΙΚΗΣ                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) του Ν. 3463/06, β) του Ν. 3731/08, γ) του Ν. 3852/10 και δ) της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, την πρόθεση του Νομικού Προσώπου να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έως 8.000 λίτρα  για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος) τις προσφορές τους από 3-11-2014 έως και 7-11-2014 κατά τις ώρες 12.00 – 14.00 μ.μ.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143407, 2102143415.
 
 
     
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                              ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
     ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΓΑΛΑΤΣΙ    3/11/2014     Αρ. Πρωτ.:327
     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) του Ν. 3463/06, β) του Ν. 3731/08, γ) του Ν. 3852/10 και δ) της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, την πρόθεση του Νομικού Προσώπου να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έως 7.000 λίτρα  για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.
 
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος) τις προσφορές τους από 3-11-2014 έως και 7-11-2014 κατά τις ώρες 12.00 – 14.00 μ.μ.
 
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143407, 2102143415.
 
 
     
 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                              ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
  ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr