ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ

06-11-2015 Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΓΑΛΑΤΣΙ   6/11/2015
Αρ. Πρωτ.641
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80  θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης τις προμήθειες και εργασίες όλων των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 ως κάτωθι :
–       Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, από συντηρητές που έχουν τις απαιτούμενες άδειες βάσει Νομοθεσίας.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους από 6 Νοεμβρίου 2015 έως και 10 Νοεμβρίου 2015 κατά τις ώρες 08.00 – 14.00 μ.μ..
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415, 2102143407.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                              ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr