ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για κλειδαριές όλων των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης

12-10-2015 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ  12/10/2015
Αρ. Πρωτ. 598
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
     
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και την με αριθ. 44/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για κλειδαριές όλων των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, την Έκθεση ζητουμένων προμηθειών και εργασιών που έχει συντάξει η Υπηρεσία και είναι διαθέσιμη στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και την 16 Οκτωβρίου 2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
     
       
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
                                                                           ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr