ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για κλειδαριές όλων των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης

12-10-2015 Ενημέρωση

ΓΑΛΑΤΣΙ  12/10/2015

Αρ. Πρωτ. 484

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

     

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και την με αριθ. 37/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για κλειδαριές όλων των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, την Έκθεση ζητουμένων προμηθειών και εργασιών που έχει συντάξει η Υπηρεσία και είναι διαθέσιμη στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και την  16 Οκτωβρίου 2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.

Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.

     

       

            

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

                                                                           ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr