ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ

23-09-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ    21/09/2011
 
Αριθ. Πρωτ. 283                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ..
 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06,   του Ν. 3731/08, του Ν.3852/10  και του Π.Δ. 28/80, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την εργασία για την ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 10.6265.0001 ποσού 528,90€ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 26/09/2011 για αξιολόγηση. 

 
    
 
 

                       Ο     Πρόεδρος

 
 
                                                                   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr