ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

23-09-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ   22/09/2011 
 
Αριθ. Πρωτ. 289

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                                 ANAKOINΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ.
 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ- ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 10.6261.0001 ποσού 5.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 23%.

 

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψην τους την περιγραφή των ζητουμένων υλικών,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 27/09/2011 για αξιολόγηση. 

 
    
 
 

                       Ο     Πρόεδρος

 
 
               ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ –   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 2102143356-317
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ-ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

                                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΠΑ :                                    5.000,00€                      

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία Απ’ Ευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)

Αρμόδια για την παραλαβή ,αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή που έχει ορισθεί με  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

 
 

Μίνιο κοινό

kg

 
 

Μίνιο βιομηχανικής χρήσης

kg

 
 

Βελατούρα

lt

 
 

Αστάρι μετάλλων Α’ ποιότητα

lt

 
 

Αστάρι μετάλλων Β’ ποιότητα

lt

 
 

Αντισκωρικά

lt

 
 

Αστάρι πλαστικού

lt

 
 

Πρώτη ύλη πλαστικού

lt

 
 

Πλαστικό λευκό Α’ ποιότητα

lt

 
 

Πλαστικό χρωματιστό Α’ ποιότητα

lt

 
 

Πλαστικό βασικό Α’ ποιότητα

kg

 
 

Αστάρι ακρυλικό νερού ή διαλύτη

lt

 
 

Ακρυλικό λευκό Α’ ποιότητα

lt

 
 

Ακρυλικό χρωματιστό Α’ ποιότητα

lt

 
 

Ντούκο γυαλιστερό λευκό Α’ ποιότητα

kg

 
 

Ντούκο γυαλιστερό βασικό Α’ ποιότ.

kg

 
 

Ριπολίνη γυαλιστ. λευκή Α’ ποιότητα

lt

 

Ριπολίνη γυαλιστ. χρωματ. Α’ ποιότ.

lt

 

Ριπολίνη γυαλιστ. βασικό Α’ ποιότητα

lt

 

Ριπολίνη ματ λευκή Α’ ποιότητα

lt

 

Ριπολίνη ματ χρωματ. Α’ ποιότ.

lt

 

Ριπολίνη ματ βασικό Α’ ποιότητα

lt

 

Ριπολίνη σατινέ λευκή Α’ ποιότητα

lt

 

Υδρόχρωμα λευκό Α’ ποιότητα

lt

 

Υδρόχρωμα λευκό Β’ ποιότητα

lt

 

Υδρόχρωμα χρωματιστό Α’ ποιότητα

lt

 

Υδρόχρωμα χρωματιστό Β’ ποιότητα

lt

 

Relief λευκό Α’ ποιότητα

lt

 

Relief λευκό Β’ ποιότητα

lt

 

Relief χρωματιστό Α’ ποιότητα

lt

 

Relief χρωματιστό Β’ ποιότητα

lt

 

Τσιμεντόχρωμα λευκό Α’ ποιότητα

lt

 

Τσιμεντόχρωμα   λευκό Β’ ποιότητα

lt

 

Τσιμεντόχρωμα χρωματιστό Α’ ποιότ.

lt

 

Τσιμεντόχρωμα χρωματιστό Β’ ποιότ.

lt

 

Σμαλτόχρωμα σατινέ βασικό Α’ ποιότ.

lt

 

Σμαλτόχρωμα σατινέ βασικό Β’ ποιότ.

lt

 

Διαλυτικά για σμαλτόχρωμα

lt

 

ΣΤόκος απλός

kg

 

Στόκος ακρυλικός

kg

 

Σιδηρόστοκος

kg

 

Στόκος για τζάμια

kg

 

Νεφτίνη

kg

 

Διαλυτικό νίτρου

kg

 

Διαβρωτικό

kg

 

Διαλυτικό πολυουρεθάνης

kg

 

Παρετίνα

kg

 

Βερνίκι θαλάσσης γυαλιστερό

kg

 

Βερνίκι θαλάσσης σατινέ

kg

 

Συντηρητικό ξύλου (wood stain)

χρωματιστό με μυκητοκτόνο

kg

 

Συντηρητικό ξύλου (wood stain)

χρωματιστό χωρίς μυκητοκτόνο

lt

 

Συντηρητικό ξύλου (wood stain)

διαφανές με μυκητοκτόνο

lt

 

Συντηρητικό ξύλου (wood stain)

διαφανές χωρίς μυκητοκτόνο

lt

 

Βερνίκι πέτρας

kg

 

Φωσφορίζοντα χρώματα σπρέυ 500ml

τεμ.

 

Χρώμα πινάκων πράσινο

kg

 

Χρώματα διαγράμμισης

kg

 

Πινέλα λευκή τρίχα Νο 1

τεμ.

 

Πινέλα λευκή τρίχα Νο 11/2

τεμ.

 

Πινέλα λευκή τρίχα Νο 2

τεμ.

 

Πινέλα λευκή τρίχα Νο 21/2

τεμ.

 

Πινέλα λευκή τρίχα Νο 3

τεμ.

 

Πινέλα μαύρη τρίχα Νο 1

τεμ.

 

Πινέλα μαύρη τρίχα Νο 11/2

τεμ.

 

Πινέλα μαύρη τρίχα Νο 2

τεμ.

 

Πινέλα μαύρη τρίχα Νο 21/2

τεμ.

 

Πινέλα μαύρη τρίχα Νο 3

τεμ.

 

Στραβοπίνελα Νο 1

τεμ.

 

Στραβοπίνελα Νο 11/2

τεμ.

 

Στραβοπίνελα Νο 2

τεμ.

 

Στραβοπίνελα Νο 21/2

τεμ.

 

Στραβοπίνελα Νο 3

τεμ.

 

Πινέλα οβάλ Νο 1

τεμ.

 

Πινέλα οβάλ Νο 1 1/2

τεμ.

 

Πινέλα οβάλ Νο 2

τεμ.

 

Πινέλα οβάλ Νο 2 1/2

τεμ.

 

Σκαφάκια ρολών

τεμ.

 

Κοντάρι πτυσσόμενο

τεμ.

 

Ρολό ριπολίνης σφουγγάρι 10cm

τεμ.

 

Ρολό ριπολίνης σφουγγάρι 12cm

τεμ.

 

Ρολό ριπολίνης σφουγγάρι 16cm

τεμ.

 

Ρολό ριπολίνης σετ

τεμ.

 

Μπατανόβουρτσες

τεμ.

 

Ρολά Νο 18 πλαστικού (μοχέρ)

τεμ.

 

Ρολά Νο 24 πλαστικού (μοχέρ)

τεμ.

 

Ρολά σετ Νο 18 (μοχέρ)

τεμ.

 

Ρολά σετ Νο 24 (μοχέρ)

τεμ.

 

Ρολά Νο 18 πλαστικού (βελούδο)

τεμ.

 

Ρολά Νο 24 πλαστικού (βελούδο)

τεμ.

 

Ρολά σετ Νο 18 (βελούδο)

τεμ.

 

Ρολά σετ Νο 24 (βελούδο)

τεμ.

 

Ατσαλίνες

τεμ.

 

Σπάτουλες

τεμ.

 

Τριβεία

τεμ.

 

Πατόχαρτα Νο120 ( 20 x τρέχον μέτρο)

m

 

Πατόχαρτα Νο 80   30 x τρέχον μέτρο

m

 

Σιλελόχαρτα Νο 60      (28 x 33)

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 100     (28 x 33)

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 120    ( 28 x 33)

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 150     28 x 33

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 180     28 x 33

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 240     28 x 33

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 280     28 x 33

τεμ.

 

Σιλελόχαρτα Νο 320     28 x 33

τεμ.

 

Γυαλόχαρτα Νο 0 – 5    28 x 33

τεμ.

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

Σύρμα μαύρο Νο 7

 

Σύρμα μαύρο Νο 14                       

 

Σύρμα γαλβανιζέ

 

Τσάπες ατσάλινες

 

Κασμάδες Ουγγαρίας

 

Φτυάρι Γερμανίας Νο 2

 

Φτυάρι Πολωνίας Νο 2

 

Στυλιάρι φτυαριού-τσάπας-κασμά κ.λ.π.

 

Καρότσι οικοδομής ρουλεμάν SVF

 

Καρφοβελόνες πακέτο 5 κιλ.

 

Ατσαλόκαρφα μπετού πακέτο 100 τεμ.

 

Ούπα εκτονωτικά 10/50

 

Ούπα εκτονωτικά 10/80

 

Στριφώνια

 

Πριτσίνια

 

Νοβοπανοβίδες

 

Ράουλα αλουμινίου teflon

 

Φιάλη προπανίου

 

Ηλεκτρόδια OERLIKON πακέτο

 

Τροχοί κοπής & λείανσης Φ 115 – 125

 

Τροχοί κοπής & λείανσης Φ 180

 

Τροχοί κοπής & λείανσης Φ 230

 

Κλειδαριά ασφαλείας γλώσσας (χωνευτή)

 

Κλειδαριά ασφαλείας μπίλιας (χωνευτή)

 

Κλειδαριά μεσόπορτας

 

Κλειδαριά ασφαλείας ντουλ./επιστομ.

 

Κλειδαριά ασφαλείας κουτιαστή

 

– 2 – είδη κιγκαλερίας

Σύρτης με γόνατο

 

Πόμολο αλουμινίου μεσόπορτας

 

Τσοκ τρυπανιού

 

Αλυσίδα ανοξείδωτη, κιλό

 

Αντάπτορας SOS

 

Γάντζοι ορειχάλκινοι

 

Τακάκια ραφιών

 

Σιλικόνη General Electric Αμερικής

 

Σιλικόνη στόκου βαφόμενη

 

Γύψος καλλιτεχνίας

 

Μαρμαρόστοκος, κιλό

 

Μαρμαρόκολλα, κιλό

 

Κόλλα πλακιδίων μαγνητική, κιλό

 

Σπρέι Ιταλίας διαφόρων αποχρώσεων

 

Μπαζοσακκούλες

 

Ταινία σήμανσης 250 m

 

Τρυπάνια Ξύλου   2

 

Τρυπάνια Ξύλου   4

 

Τρυπάνια Ξύλου   6

 

Τρυπάνια Ξύλου   8

 

Τρυπάνια Ξύλου   10

 

Τρυπάνια Ξύλου   12

 

Τρυπάνια τιτανίου 3

 

Τρυπάνια τιτανίου 4

 

Τρυπάνια τιτανίου 5

 

Τρυπάνια τιτανίου 6

 

Τρυπάνια τιτανίου 7

 

Τρυπάνια τιτανίου 8

 

Τρυπάνια τιτανίου 9

 

Τρυπάνια τιτανίου 10

 

 
Διαμαντοτρύπανα Δανίας (ΓΡΑΝΙΤΟΥ) 6

 

Διαμαντοτρύπανα Δανίας (ΓΡΑΝΙΤΟΥ) 7

 

Διαμαντοτρύπανα Δανίας (ΓΡΑΝΙΤΟΥ) 8

 

Διαμαντοτρύπανα Δανίας (ΓΡΑΝΙΤΟΥ) 10

 

Διαμαντοτρύπανα Δανίας (ΓΡΑΝΙΤΟΥ) 12

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 3

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 4

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 5

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 6

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 7

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 8

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 9

 

Τρυπάνια αέρος σιδήρου 10

 

Ούπα πλαστικά 5

 

Ούπα πλαστικά 6

 

Ούπα πλαστικά 7

 

Ούπα πλαστικά 8

 

Ούπα πλαστικά 10

 

Ούπα πλαστικά 12

 

Ούπα πλαστικά 14

 

Ούπα μεταλλικά γυψοσανήδας

 

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά

 

Σχοινί βυθιζόμενο

 

PIΤ – FIΤ (Υλικό για γέμισμα λακουβών )

 

Βίδες εξάγωνες χαλύβδινες

 

Παξιμάδια χαλίβδινα

 

Βίδες εξάγωνες χαλύβδινες γαλβανιζέ

 

Βίδες εξάγωνες χαλύβδινες ίντσας

 

Παξιμάδια χαλίβδινα γαλβανιζέ

 

Παξιμάδια χαλίβδινα ίντσας

 

Άλλεν με κεφάλι

 

Βίδες εξάγωνες χαλύβδινες

 

Άλλεν χωρίς κεφάλι με βεντούζα

 

Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ

 

Μεταλλόβιδες γαλβανιζέ σταυρού

 

Τσιγκόβιδες γαλβανιζέ με παξιμάδι

 

Κασονόβιδες γαλβανιζέ

 

 Ροδέλες DIN

 

Πριτσίνια αλουμινίου

 

Βύσματα χτυπητά με βίδα

 

Στριφώνια γαλβανιζέ

 
                                                                       
 
 
 
 
 
 

Β.         –Οι ποσότητες σε δαπάνη δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσόν του

            ενδεικτικού προϋπολογισμού των 5.000,00€    

           -Οι ποσότητες θα παραγγελθούν τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 

            με υποχρέωση του Αναδόχου για τις μεταφορές τους στους χώρους και στις 

            Υπηρεσίες που θα υποδεικνύονται από το Ν.Π.Δ.Δ.

 
 
 
 
 

                O   Πρoεδρος

 
 
                                                                      ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr