ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΕΚ

05-07-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ

:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111 46
Πληροφορίες
:

Κα Νίκη Ρηγάκου

Τηλέφωνο
:
210.21.43.325
FAX
:
210.21.43.371
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 

Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Εκπαίδευσης για το Έργο «Εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου στον τομέα Αγγλικά στον Εργασιακό χώρο (BusinessEnglish)» ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή και θα απευθύνονται προς το τμήμα προσωπικού υπόψη της κυρίας Ρηγάκου.

 
 

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι και την 08/07/2011.

 

Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Προσωπικού, της Δ/σης Διοικητικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την 08/07/2011 και θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (BUSINESSENGLISH)».

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr