Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό

10-10-2012 Ενημέρωση

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ              10-10-2012

        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                   Αρ. Πρωτ. 700

    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 
 
            
                   
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       O Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, μετά τις υπ’αριθμ. 120/21-9-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 300/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου για την κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π. και την υπ’ αριθμ. 650/634/5-1-2012 απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Αττικής και λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένων αναγκών των Υπηρεσιών του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου που δεν δύναται να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, πρόκειται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το αρ. 6Ν.2527/97 τα εξής φυσικά πρόσωπα (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως δέκα (10) μηνών :

1)     Δύο (2) άτομα, Δάσκαλοι Μουσικής , ΔΕ

2)     Ένα (1) άτομο, Δάσκαλο Ζωγραφικής , ΠΕ – ΔΕ  

3)     Τρία (3) άτομα, Δάσκαλοι Παραδοσιακών – Μοντέρνων Χορών, ΠΕ- ΔΕ

4)    Ένα (1) άτομο, Δάσκαλο Κεραμικής , ΔΕ

  

     Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.3812/2009 τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου».

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημαρχιακό κατάστημα να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

 
 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
                                                                                           ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.                
                                                             

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr