Ανακοίνωση των δρομολογίων του λεωφορείου του Δήμου Γαλατσίου προς Πανεπιστημιούπολη

13-09-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

               ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΓΑΛΑΤΣΙ 13/9/2011

            ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
       

Ταχ. Δ/νση            Αρχιμήδους 2 &

                              Ιπποκράτους

Ταχ. Κωδ.:            111.46

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Σ. ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ          210-2146415
 FAX                      210-2143304
 
 
                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 

         Σας ενημερώνουμε ότι από την νέα σχολική χρονιά 2011-2012, θα ξεκινήσει τα δρομολόγια προς Πανεπιστημιούπολη το πούλμαν του Δήμου Γαλατσίου.

         Χρήση του πούλμαν θα κάνουν αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές που είναι δημότες μας, με την επίδειξη του <ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ>.

         Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση του <ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ>

του δημοτικού πούλμαν είναι τα εξής:

1.    Αποδεικτικό διαμονής στο δήμο μας, ήτοι: φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή

Ο.Τ.Ε. ή  ΕΥΔΑΠ.

2.    Αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας για το τρέχον έτος σπουδών.

3.    Μία πρόσφατη φωτογραφία.

4.    Απαραίτητος ο αριθμός κινητού τηλεφώνου των φοιτητών.

      Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο στο ισόγειο του Δημαρχείου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19/9/11 ως τις 31/10/2011.

       Τα δρομολόγια του λεωφορείου θα ξεκινήσουν στις 3/10/11 ημέρα Δευτέρα. 

       Αφετηρία & 1η στάση: 8.00 π.μ. Βεϊκου, απέναντι από <Μαρκολέφα>.

                    2η στάση απέναντι από την στάση <Χρ, Λαδά>.

                    3η στάση πρώην <papagalino>.

       Το λεωφορείο θα κινείται μέσω Λ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ. 

            ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου: 210-2143415, 210-2143328
 
 
 
 

                                                        Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 
 

                                                               ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr