ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»

08-04-2013 Ενημέρωση

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
ΓΑΛΑΤΣΙ

5 / 4 / 2013

Αριθ. Πρωτ.

Βαθμός προτ/τητας
 

11605
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ :

 

Ταχ. Δ/νση :

Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους 

Ταχ. Κώδ. :

111. 46

Πληροφορίες :

ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ

Τηλέφωνο :

210 2143 342
F.A.X. :
210 2143 344
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την περισυλλογή & τον κτηνιατρικό έλεγχο αδέσποτων σκύλων από διάφορα σημεία του Δήμου μας, ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά υπηρεσία.

             Για την εργασία αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια & την υλικοτεχνική υποδομή με το αναγκαίο προσωπικό.
             Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μέχρι & την 31/12/2013. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι από Δευτέρα 8/4/2013 μέχρι & την Παρασκευή  12 / 4 /2013
 

            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 4 – Γαλάτσι, 2ος όροφος Γρ. 9 – Τηλ. Επικοινωνίας 210 2143 342) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

             Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την Παρασκευή  12 / 4 /2013 & θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ».
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

                                                                  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr