Ανακοίνωση για τα πανηγύρια της Αγ. Ειρήνης και Αγ. Γλυκερίας

26-03-2013 Ενημέρωση

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ     23-3-201

Αριθ. Πρωτ.9771  

 Βαθμός προτ/τας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους           

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111 46

Πληροφορίες

:

Α. Διαφωνίδου

Τηλέφωνο

:

2102143309

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ( η οποία μετακινείται στις 8 & 9 Μαΐου 2013) και ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ(12 & 13 Μαΐου), ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει τα παρακάτω σύμφωνα με τις υπ. αριθ. 362/2012, 7/2013 και 99/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. Γαλατσίου.

1.Η χορήγηση των αδειών στους μικροπωλητές θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης, όπως ο Ν. 3769/2009, άρθρο 16 ορίζει.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται μία (1) θέση εκτός ειδικών προϋποθέσεων που ορίζει η απόφαση 108/2010 του Δ.Σ. και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

 

2. Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων:

-για την ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ: από 26/03/2013  έως 16/04/2013

-για την ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑ: από 26/03/2013 έως 16/04/2013

 

3.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

– ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (χορηγείται από τον Δήμο)

-ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

– ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν θα χορηγείται άδεια.

 

4. Το τέλος για την τοποθέτηση εμπορευμάτων από υπαίθριους στάσιμους μικροπωλητές, όπως αυτό ορίσθηκε με την 362/2012 υπ. αριθ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου έχει ως εξής:

Η τιμή θέσης είναι ενιαία και στα δύο πανηγύρια 176,00 € και για τις δύο ημέρες.

 

5. Οι εγκεκριμένες άδειες θα παραλαμβάνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από αυτούς που αναφέρονται στην αίτηση και σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με την προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης.

Η κλήρωση θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: Παρουσία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το Ν.3769/2009, άρθρο 16

 

       Για τις θρησκευτικές εορτές ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ η κλήρωση θα γίνει στις 18 Απριλίου 2013 ( ημέρα Πέμπτη) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 15:00.

 

 Για την εορτή της ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ: H ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22 & 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 από 09:00 έως 14.00.  Η χορήγηση των αδειών θα γίνει στο γραφείο Εσόδων Δήμου Γαλατσίου, Αρχιμήδους & Ιπποκράτους, Α’ όροφος.

Για την εορτή της ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ: Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΣΤΙΣ 26-29 & 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 από 09:00 έως 14:00.  Η χορήγηση των αδειών θα γίνει στο γραφείο Εσόδων Δήμου Γαλατσίου, Αρχιμήδους & Ιπποκράτους, Α΄ όροφος.

Η ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΔΑΒΕΤΑ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr