Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση της εργασίας-υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση Σχεδίων»

10-10-2013 Ενημέρωση

Γαλάτσι

07/10/2013

Αριθ. Πρωτ.

38416

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Ταχ.Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

 

 

Ταχ. Κώδικας

:

111 46

 

 

Πληροφορίες

:

Θωμάς Χρυσάφης

 

 

Τηλέφωνο

:

213.20.55.406

 

 

Fax

:

213.20.55.344

 

 

URL

:

www.galatsi.gov.gr

 

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 

Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας Ψηφιοποίηση Σχεδίων, ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά εργασία – υπηρεσία.

 

Για την εργασία- υπηρεσία αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια και την υλικοτεχνική υποδομή με το αναγκαίο προσωπικό.

 

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι και την 17/10/2013.

 

Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Μελετών, της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την 17/10/2013 και θα φέρουν την ένδειξη :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ “Ψηφιοποίηση Σχεδίων

 
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr