ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

29-09-2009 Ενημέρωση
Με αφορμή την έξαρση των φαινομένων αισχροκέρδειας και απάτης εις βάρος των καταναλωτών, από αγορές που πραγματοποιούνται μέσω
Internet,και με εντολή του Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου προς το Γραφείο Ενημέρωσης του Καταναλωτή, για την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών της πόλης μας, προτείνουν οι αγορές μέσω Διαδικτύου (e – commerce), να γίνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ως ακολούθως :
Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν τα εξής :
1) Να έρχονται σε επικοινωνία με το Γραφείο μας, προκειμένου να επαληθεύσουν την ταυτότητα και να διαπιστώσουν την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος , ώστε να προσδιορίζονται ξεκάθαρα τα στοιχεία της εταιρείας δηλαδή το όνομα , η διεύθυνση , ο αριθμός τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας.
2) Οι αγορές των καταναλωτικών αγαθών είναι προτιμότερο να γίνονται γίνονται με προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι οικονομικής ζημιάς .
3) Οι όροι χρήσης των εμπορικών συναλλαγών, που αφορούν τις αγορές καταναλωτικών αγαθών, πρέπει να είναι προσβάσιμοι και διαφανείς
4) Οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τους ατομικούς μας υπολογιστές, προκειμένου να διαφυλάσσεται η οικονομική δοσοληψία .
5) Κατά την εκπόνηση του προσωπικού μας ηλεκτρονικού κωδικού θα πρέπει να αποφεύγονται : οι ημερομηνίες γέννησης, επετείων, καθώς και τα ονόματα συγγενών, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια του κωδικού.
6) Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να είναι σαφή , αληθή, και εύκολα προσβάσιμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τιμή του προϊόντος, τις τυχόν επιβαρύνσεις , τον τρόπο πληρωμής , τον χρόνο παράδοσης και την πολιτική επιστροφών του καταστήματος .
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο λοιπόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, περισσότερο από ποτέ, την έννοια των υπεύθυνων αγορών, που στην περίπτωση τουλάχιστον της καταναλωτικής πίστης, σημαίνει ότι κάνουμε τις αγορές μας, για την ικανοποίηση βασικών αναγκών
και έκτακτων υποχρεώσεων και όχι για την κάλυψη αλόγιστων επιθυμιών, όταν μάλιστα το νοικοκυριό αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr