Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των ωφελούμενων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης

05-06-2014 Ενημέρωση
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των ωφελούμενων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα των επιλεγέντων ωφελούμενων για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού».
 
Η τελική επιλογή των ωφελούμενων έγινε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των παραστατικών που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι κι έπειτα από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της σύμπραξης www.topsagfp.gr. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν, εάν περιλαμβάνονται στην τελική λίστα.
 
Η υποβολή αιτήσεων για τους Νέους Επιστήμονες παρατείνεται έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω γραφεία:
      Δήμος Γαλατσίου –  Ώρες Επικοινωνίας 10:00-13:00
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ.111 46, Γαλάτσι, 2ος όροφος Τ: 2132055386 – F: 2102918120, Ε: topsa@galatsi.gr. Αρμόδια κα Βούλα Δημητρίου.
      ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ./Ώρες επικοινωνίας 10:00 – 13:00
Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 152 37, Φιλοθέη, Ισόγειο, Τ: 2106753797 & 2106822217, F: 2106753798, Ε: parathyro@0177.syzefxis.gov.gr & apatius@yahoo.gr. Αρμόδιοι: κα Αναστασία Καπάνταη & κ. Βασίλης Παπαθωμόπουλος.
 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr