Ανακοίνωση ενόψει εμποροπανηγύρεων λόγω των θρησκευτικών εορτών, της Αγίας Ειρήνης , Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία

27-03-2015 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Γαλάτσι, 26.03.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 9186
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο: 213 2055359, 303
Ηλεκτρονικό Ταχ.: katastimata@galatsi.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Εν όψει εμποροπανηγύρεων λόγω των θρησκευτικών εορτών, της Αγίας Ειρήνης (04-05 Μαΐου 2015), Αγίας Γλυκερίας (12-13 Μαΐου 2015) και Προφήτη Ηλία (19-20 Ιουλίου 2015), ο Δήμος Γαλατσίου σύμφωνα με την υπ’αριθμ.72/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα εξής:
Οι άδειες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγούνται σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές, σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και σε λοιπούς εμπόρους. Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) οι άδειες χορηγούνται σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών.
1.Η χορήγηση των αδειών στους μικροπωλητές θα γίνει με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης (θα αφορά και τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος) η οποία θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
2.Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι: από 30.03.2015 έως 21.04.2015 και για τις τρεις (3) θρησκευτικές πανηγύρεις.
3.Οι ενδιαφερόμενοι θα συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
·         Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους (2015).
·         Έναρξη από την εφορία.
·         Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. ή άδεια παραμονής.
·         Βεβαίωση Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (Λουκουμάδες, ξηροί καρποί κ.λπ.).
·         Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
·         Για τους Επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα Παρκ είναι απαραίτητη η βεβαίωση ασφάλειας των παιχνιδιών.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε θα χορηγείται άδεια.
4.Το τέλος για την τοποθέτηση εμπορευμάτων από υπαίθριους στάσιμους μικροπωλητές, όπως αυτό ορίσθηκε έχει ως εξής:
Η τιμή ορίστηκε σε 176 € για την Α΄ Ζώνη και 100 € για τη Β΄ Ζώνη και για τις δύο (2) ημέρες.
·         Αγία Ειρήνη: Α΄ Ζώνη – επί της οδού Αγίας Ειρήνης (από τη Λεωφόρο Βεΐκου έως τη συμβολή με την οδό Παπαφλέσσα), Β΄ Ζώνη – επί της οδού Παπαφλέσσα (από την οδό Αιγοσθενών έως τη συμβολή με την οδό Αγίας Ειρήνης) περίπου δέκα (10) θέσεις και β) επί του παράδρομου της Λεωφόρου Βεΐκου (κατεύθυνση προς Ομορφοκκλησιά – Άγιος Γεώργιος από τη διασταύρωση της οδού Αγίας Ειρήνης έως και την πρώτη οικία Λεωφόρο Βεΐκου 135).
·         Αγία Γλυκερία: Α’ Ζώνη – επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη – Ερνέστου Κουρτίου) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη), Β’ Ζώνη – επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από την οδό Νίκου Ξυλούρη έως τη συμβολή με την οδό Πάρνηθος).
·         Προφήτη Ηλία: Α’ Ζώνη – πλησίον της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία στον κοινόχρηστο χώρο Αττικού Άλσους
5.Οι εγκεκριμένες άδειες θα παραλαμβάνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από αυτούς που αναφέρονται στην αίτηση και σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με την προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης. Καμία άδεια δε θα χορηγείται εάν δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα η αντίστοιχη τιμή θέσης.
Για την εορτή της Αγίας Ειρήνης η πληρωμή του ποσού για τις θέσεις θα γίνεται έως την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 (Δευτέρα – Παρασκευή από 09.00 έως 14.00) στο «Τμήμα εσόδων & Περιουσίας» 1ος όροφος. Η χορήγηση των αδειών θα γίνει από το «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων».
Για την εορτή της Αγίας Γλυκερίας η πληρωμή του ποσού για τις θέσεις θα γίνεται έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 (Δευτέρα – Παρασκευή από 09.00 έως 14.00) στο «Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας» 1ος όροφος. Η χορήγηση των αδειών θα γίνει από το «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων».

      

Για την εορτή του Προφήτη Ηλία η πληρωμή του ποσού για τις θέσεις θα γίνεται έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 (Δευτέρα – Παρασκευή από 09.00 έως 14.00) στο «Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας» 1ος όροφος. Η χορήγηση των αδειών θα γίνει από το «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων».

 

     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr