Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών ενοικίασης κοστουμιών για την παράσταση της Δημοτικής Θεατρικής Σκηνής στις 16 Σεπτεμβρίου

13-09-2011 Ενημέρωση

00
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ     12/09/2011
Αριθ. Πρωτ. 265

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 
Γραφείο
:
κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
11146
Πληροφορίες
:
Τζανακάκης Εμμ.
Τηλέφωνο
:
2132055356
FAX
:
2132055372
e-mail
:
galatsialsos@gmail.com
 

 

            

              

 

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ (ΡΟΥΧΩΝ ΕΠΟΧΗΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2011.

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια της ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ (ΡΟΥΧΩΝ ΕΠΟΧΗΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2011.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους

       2011 με Κ.Α. 10.6471.0001 ποσού έως 1.500,00€+ΦΠΑ 23%.

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψην τους,την περιγραφή των ζητουμένων υλικών να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 16/09/2011 για αξιολόγηση. 

                                                                         Ο     Πρόεδρος

                                                                   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr