ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ) 17 ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Από την Ανάθεση έως 17-9-2011 εκτός Σαββατοκύριακα)

04-07-2011 Ενημέρωση

00
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ     4/7/2011
Αριθ. Πρωτ. 26845

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Παύλος  Ατλιδάκης

Τηλέφωνο     : 2102143370

 

 

            

              

 
ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ) 17 ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Από την Ανάθεση έως 17-9-2011 εκτός Σαββατοκύριακα)

       Ο Δήμαχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

        Θα αναθέσει, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την Προμήθεια Μεσημεριανού

        Φαγητού για Σίτιση 17 ατόμων Απόρων & Μη λειτουργικών , χρονικής διάρκειας

        από την Ανάθεση   έως   17-9-2011

       Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει ψηφισθεί από την Οικονομική Επιτροπή  πίστωση ποσού μέχρι 7.500,00€ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους

       2011 και στον   Κ.Α. 00.6733.0001 ποσού

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους και το έγγραφο που έχει συντάξει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου , όσον αφορά τα προτεινόμενα είδη γευμάτων καθώς και τον τρόπο σίτισης (θα παραδίδονται τα γεύματα στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας),να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής* , σφραγισμένη  οικονομική προσφορά   μέχρι

      6-7-2011 γιά αξιολόγηση ως εξής:

      – Το έιδος του γεύματος (Ανά ημέρα)

      – Την τιμή του γεύματος μαζί με ΦΠΑ

      – Το σύνολο της δαπάνης μαζί με ΦΠΑ

*Πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γαλατσίου

Κος   Ατλιδάκης Παύλος τηλ 210 2143370

                                                                   Ο

Δήμαρχος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr