ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12-10-2015 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ    12/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 483
                                                                                   
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) του Ν. 3463/06, β) του Ν. 3731/08, γ) του Ν. 3852/10, δ) της ΥΠ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, ε) την υπ’ αριθ. 40/2015 απόφαση του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης,  την πρόθεση του Νομικού Προσώπου να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έως 10.000 λίτρα  για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος) τις προσφορές τους έως και 16-10-2015 κατά τις ώρες 12.00 – 14.00 μ.μ.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
     
      H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                              ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                   ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr