Ανακοίνωση – Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών

23-07-2020 Ενημέρωση

Ανακοίνωση – πρόσκληση – αίτηση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών σχετικά με την προσκόμιση, από τους ενδιαφερόμενους, των στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ, της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7, του άρθρου 3, Ν.998/1979.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεί της Δ/νσης Δασών Αθηνών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Λ. Μεσογείων 239, Ν.Ψυχικό, τηλ. 210-3725791, fax:210-3725786, e-mail: dash_athina@attica.gr 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι η 20η Αυγούστου 2020.

6ΠΔΟΟΡ1Κ-ΗΕ9- Διεύθυνση Δασών

Διεύθυνση Δασών Αθηνών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr