Ανακοίνωση σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού»

19-10-2021 Ενημέρωση

Γαλάτσι, 19-10-2021

Αρ. Πρωτ. 27433

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 21η Οκτωβρίου 2021 (21.10.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

                            Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                                     ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

 

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

σύσταση επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr