Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου

01-07-2011 Ενημέρωση

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο για την ανακοίνωση

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr