Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης..

01-07-2013 Ενημέρωση

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γαλάτσι   01/07/2013

Αριθ. Πρωτ. 1641

προτ/τας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

                         

Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους

ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46

Τηλέφωνο      : 213 2055387

FAX               : 213 2055387

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για  την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης..

 

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

 

Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία  την  εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, των χώρων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΟΚΠΑ Δήμου Γαλατσίου(παιδικοί & βρεφονηπιακοί σταθμοί & παραρτήματα του ΚΑΠΗ Γαλατσίου)  προϋπολογισμού 350,00€ με ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»  (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι την    Πέμπτη   04.07.2013 και ώρα 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι ,προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα ,μπορούν να λαμβάνουν γνώση της  1569/20.06.2013 τεχνικής περιγραφής των ζητούμενων  εργασιών ,  από   τα γραφεία της υπηρεσίας μας. (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι)

 

 

   

                                                                                    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

                                                                                   Χριστοδούλου Αγαμέμνων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr