Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

02-07-2013 Ενημέρωση

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γαλάτσι   02.07.2013

Αριθ. Πρωτ. 1649

 

 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους

ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46

Τηλέφωνο      : 213 2055387

FAX               : 213 2055387

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για  την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων».

                                                   

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία , την  εκτέλεση εργασιών  περιοδικού  επανελέγχου  -συντήρησης & αναγόμωσης  των υπαρχόντων πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΟΚΠΑ Δήμου Γαλατσίου   (παιδικοί & σταθμοί & παραρτήματα του ΚΑΠΗ Γαλατσίου)  προϋπολογισμού   1575,00€ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν τις οικονομικές  προσφορές  τους –σύμφωνα με το συνημμένο στην 1/2013 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Γαλατσίου  τιμολόγιο προσφοράς – σε σφραγισμένο φάκελο  στο εξωτερικό του οποίου  θα αναγράφεται  η επωνυμία της επιχείρησης  και η β) η ένδειξη ‘’Προσφορά για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ’’,στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»  (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι την    Παρασκευή    05.07.2013 και ώρα 12.30.

Οι ενδιαφερόμενοι ,προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα ,μπορούν να λαμβάνουν γνώση της  1/2013 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Γαλατσίου με τίτλο «Εργασία περιοδικού έλεγχου –συντήρησης & αναγόμωσης των υπαρχόντων πυροσβεστήρων Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ ,καθώς και συντήρηση συστημάτων Πυρασφάλειας –Πυρανίχνευσης του Ζ’ Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Γαλατσίου»,  από   τα γραφεία της υπηρεσίας μας. (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι)   


 

 

 

                                                                             Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                                   Χριστοδούλου Αγαμέμνων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr