Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης /μικροαντικειμένων γραφείου & εποπτικών μέσων διδασκαλίας

01-07-2016 Ενημέρωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                       Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
                         
Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ     : 111 46
Τηλέφωνο      :213 2055386-341
FAX               : 213 2055386-341
Γαλάτσι        : 30-06-2016
Αριθ. Πρωτ. : 1639
 
 
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης /μικροαντικειμένων γραφείου & εποπτικών μέσων διδασκαλίας».
                                                    
                                                       Η   Πρόεδρος του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ. 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
 
Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία , την προμήθεια γραφικής ύλης /μικροαντικειμένων γραφείου & εποπτικών μέσων διδασκαλίας για τις ανάγκες του Ν.Π.
Τα ζητούμενα είδη, περιγράφονται στην υπ’ αριθμ: 66/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΝ9ΟΛΙ5-5Φ4Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο αναρτημένο στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων  πρωτογενές αίτημα   (ΑΔΑΜ:16REQ004554574)  Εγκ. Αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ004691166).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται  α) η επωνυμία της επιχείρησης και η β) η ένδειξη  «Προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης /μικροαντικειμένων γραφείου & εποπτικών μέσων διδασκαλίας» στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι  την  Τετάρτη 06/07/2016 και ώρα 14:00.  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
– Ομάδα Α΄ : Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου :962,26 € χωρίς Φ.Π.Α.
– Ομάδα Β΄ : Εποπτικά μέσα διδασκαλίας: 4.668,52 € χωρίς Φ.Π.Α.    
Σύνολο: 5.630,78 € χωρίς Φ.Π.Α.         
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου, αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά επί του γενικού συνόλου των ζητούμενων ειδών. Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών, και των δύο ομάδων.                                                           
                                                                                             Η    Πρόεδρος του Δ.Σ
Συνημμένα:
Λίστα ζητούμενων ειδών                                         Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
ΟΜΑΔΑ       Α ΄      ΓΡΑΦΙΚΗ       ΥΛΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1
Διορθωτικό σετ (20ml+20ml)
30192920-6
TEM.
31
2
Διαφάνιες με τρύπες Α4, μαλακές (πακέτο 100 τεμ.)
30192700-8
TEM.
11
3
Συνδετήρες vetro κουτί Χ10 Νο.2- Χ10 Νο.3
30197220-4
TEM.
24
4
Συνδετήρες vetro κουτί, Νο. 5
30197220-4
TEM.
22
5
Συρραπτική μηχανή Νο. 128 primula 12
30197320-5
TEM.
4
6
Συρραπτική μηχανή No. 64 parva
30197320-5
TEM.
8
7
Συνδετήρες για συρραπτικό Νο. 128(24/6) κουτί 10.000 τεμ.
30197220-4
TEM.
28
8
Συνδετήρες για συρραπτικό Νο. 128(24/8) κουτί 2.000 τεμ.
30197220-4
TEM.
28
9
Χαρτάκια post-it notes 51mmX51mm (δεσμίδα)
30199720-3
TEM.
19
10
Χαρτάκια τετράγωνα άσπρα σε κύβους
30199720-3
TEM.
12
11
Διαχωριστικά 10 θεμάτων
30192700-8
TEM.
10
12
Κόλλα stick
24910000-6
TEM.
108
13
Γόμες λευκές σχεδίων
30192100-2
TEM.
11
14
Σελοτέιπ απλά
30192700-8
TEM.
45
15
Στυλό BIC classic X100 μπλε- X25 μαύροι- Χ25 κόκκινοι
30192131-8
TEM.
75
16
Φάκελοι αλληλογραφίας 13Χ18
30199710-0
TEM.
100
17
Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι 16Χ22
30199710-0
TEM.
60
0,06 €
18
Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι 23Χ33
30199710-0
TEM.
50
0,08 €
19
Φάκελοι αρχείου μπλε με κορδόνια 35Χ25
30199230-1
TEM.
105
0,75 €
20
Φάκελοι αρχείου με λάστιχo διάφορα χρώματα prespan leiser
30199230-1
TEM.
160
0,38 €
21
Κλασέρ, 4/32 scag πλαστικό
22851000-0
TEM.
7
1,18 €
22
Κλασέρ, 8/32 scag πλαστικό
22851000-0
TEM.
9
1,21 €
23
Κλασέρ, 8/20 scag πλαστικό
22851000-0
TEM.
0
1,21 €
0,00 €
24
Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 500 φύλλα σχεδιασμένο για όλους τους τύπους μηχανημάτων laser και inkjet καθώς και για όλα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax. Η λευκότητα είναι 14 CIE πάχος χαρτιού 107 mm αδιαφάνεια 92% 500 φύλλα.
30197643-5
TEM.
101
2,78 €
25
Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3 500 φύλλα σχεδιασμένο για όλους τους τύπους μηχανημάτων laser και inkjet καθώς και για όλα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax. Η λευκότητα είναι 14 CIE πάχος χαρτιού 107 mm αδιαφάνεια 92% 500 φύλλα.
30197643-5
TEM.
1
5,75 €
26
Μαρκαδόροι υπογράμμισης stabilο, διάφορα χρώματα (κουτί 10 τεμ.)
30192124-6
TEM.
10
3,10 €
27
Faber castell – 50X μπλε– 50Χμαύρο
30192700-8
TEM.
20
0,29 €
28
                                                   Μαρκαδοράκια ανεξίτηλα
30192123-9
TEM.
13
3,20 €
29
Μολύβια με γόμα Νο 2 κουτί
30192130-1
TEM.
8
2,45 €
30
Χαρτί χρωματιστό Α4 (κίτρινο) 500 φύλλα
30197600-2
TEM.
0
7,35 €
31
Ημερολόγια εβδομαδιαία σπιράλ
30199792-8
TEM.
0
3,55 €
32
Καρφίτσες ατσάλινες (300 τεμ.)
30192700-8
TEM.
8
33
Βάση σελοτέιπ
30192700-8
TEM.
5
34
                                                                           Ξύστρες
 30192133-2
TEM.
3
35
Αποσυρραπτικό μεταλλικής κατασκευής ανθεκτικό χειρός 
30197321-2
TEM.
1
36

Σφραγίδες Ν.Π.
 35121500-3
TEM.
2
ΣΥΝΟΛΟ A΄ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ
 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
 
ΟΜΑΔΑ       Β ΄      ΕΠΟΠΤΙΚΑ     ΜΕΣΑ     ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1
ΤΕΜΠΕΡΑ 1000 ml (Άσπρη, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη, φούξια, μωβ, μπλε, πράσινο, καφέ, μαύρο, πράσινο σκούρο, γαλάζιο, ροζ) ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΉ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
37800000-6
TEM.
110
2
Τέμπερα με εφέ πετρόλ
37800000-6
TEM.
3
3
Τέμπερα μεταλλιζέ 300 ml 2Xχρυσά-2Χμπρονζέ-2Χασημί,2Χ μπλέ-2Χπράσινα
37800000-6
TEM.
28
4
Τέμπερα μεταλλική χρυσή
37800000-6
TEM.
5
5
Τέμπερα ακριλική 300 ml 2Χκόκκινα-2Χπράσινα-2Χκίτρινα-2Χμαύρα-2Χπορτοκαλί-2Χρόζ-2Χκαφέ-2Χάσπρα
37800000-6
TEM.
75
6
Τέμπερες περλέ 250 ml 4Χπράσινα-4Χ άσπρα-4Χρόζ-4Χγαλάζια
37800000-6
TEM.
20
7
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 24 τεμ. – ΧΟΝΔΡΟΙ
30192124-6
TEM.
145
8
Μαρκαδόρους για ύφασμα
30192124-6
TEM.
0
9
Λαδοπαστέλ μεταλλιζέ
30192124-6
TEM.
4
10
Μαρκαδόροι χονδροί 48
30192124-6
TEM.
33
11
ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (20ΧΚίτρινο, 20ΧΠράσινο, 20ΧΚόκκινο, 20ΧΜπλε, 20ΧΠορτοκαλί, 20ΧΛευκό, 20ΧΓαλάζιο, 20ΧΠράσινο ανοιχτό, 20ΧΕκρού, 20ΧΦούξια, 10ΧΟυράνιο τόξο70Χ100 εκ. – 220 γρ. 
37800000-6
TEM.
955
12
ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ 20Χρυσό, 20ΧΑσημί) 70Χ100 εκ.-220 γρ
 37800000-6
TEM.
78
13
ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΟ 2,5 μ. (Κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, γαλάζιο, φούξια, πράσινο ανοιχτό, μπλε ανοιχτό, 4Χμεταλλιζέ χρυσό, 4Χμεταλλιζέ ασημί
37800000-6
TEM.
231
14
ΓΛΑΣΣΕ (Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο, λευκό, καφέ, πορτοκαλί, ροζ, γαλάζιο, 10 σκέτο)
37800000-6
TEM.
30
15
Χαρτόνι μεταλλιζέ
37800000-6
TEM.
45
16
Χρυσόσκονη σακουλάκι
37800000-6
TEM.
35
17
Ματάκια (μικρά, μεσαία, μεγάλα, οβάλ, στρογγυλά, χρωματιστά, αυτοκόλλητα)
37800000-6
TEM.
92
18
Φτεράκια διαφ. Χρώματα Χ8πακέτα- φτερά απαλάΧ6τεμ.
 37800000-6
TEM.
40
19
Φτερά ινδιάνου
37800000-6
TEM.
11
20
Ράβδοι σιλικόνης
 44423000-1
TEM.
115
21
Καμπανάκια 15mm πακ.
37800000-6
TEM.
15
22
Πούλιες-ελατάκια-νιφάδες-αστεράκια -καρδιές-mix stars-ανάγλυφες-Χ 7 λουλούδια-Χ 7 στρογγυλές
37800000-6
TEM.
31
23
Χαρτόνι Κυματιστό Οντουλέν (50Χ70 εκ.), 20ΧΚόκκινο, 20ΧΠράσινο, 20Χκίτρινο,20Χμπλέ,20Χ φούξια, 20Χπορτοκαλί, 20Χγαλάζιο,20Χφυσικό
37800000-6
TEM.
56
24
Χαρτόνι Κυματιστό Οντουλέν, (50Χ70 εκ.), 22Χχρυσό, 22Χασημί
37800000-6
TEM.
12
25
Χαρτόνι οντουλέ ουράνιο τόξο
37800000-6
TEM.
6
26
Χόρτο 5 χρώματα 50 γρ.
37800000-6
TEM.
8
27
Πασχαλίτσες Διακοσμητικές, Σετ 144 τεμάχια
37800000-6
TEM.
4
28
Μέλισσες Διακοσμητικές , Σετ 12 τεμάχια
37800000-6
TEM.
20
29
Σύρμα πίπας
37800000-6
TEM.
8
30
Pon Pom 200 Χ 6 γυαλιστερά- Χ 6 απλά- Χ 6 παστέλ
37800000-6
TEM.
9
31
Μανταλάκια ξύλινα , πακέτο
37800000-6
ΠΑΚ.
5
32
Κορδέλες σατέν, 2,50Χ50/ΚΑΡΟΥΛΙ (2,5 εκ.), 7ΧΚίτρινο, 7ΧΚόκκινο, 7ΧΓαλάζιο
37800000-6
TEM.
9
33
Κορδέλες σατέν, 2,50Χ25/ΚΑΡΟΥΛΙ (2,5 εκ.), 7ΧΧρυσό, 7ΧΑσημί
37800000-6
TEM.
14
34
Χαρτί ρολό του μέτρου Mπεζ-Ροζ
37800000-6
TEM.
94
35
Χαρτί του μέτρου ροζ-άσπρο
37800000-6
TEM.
92
36
Ριζόχαρτο ρολό
37800000-6
TEM.
0
37
Μπλοκ Βελουτέ
37800000-6
TEM.
2
38
Χαρτόνια Φωσφορούχα μιας Όψης
37800000-6
TEM.
16
39
Μεταξόχαρτο 3 Χ τεμ. Κόκκινο- 3 Χ κίτρινο- 3 Χ πράσινο- 3Χ μπλέ
37800000-6
TEM.
24
40
Μπλόκ Διάφορα-Ριγέ
37800000-6
TEM.
14
41
Σετ Διάφανα 3D Folre
37800000-6
TEM.
4
42
Ανάγλυφα-Μεταλιζέ Χαρτόνια
37800000-6
TEM.
14
43
Ιριδίζων Μεταλλικό 3 τεμ. από κάθε χρώμα
37800000-6
TEM.
8
44
Ανάγλυφα Μεταλιζέ- Μαργαρίτες 3 τεμ. από κάθε χρώμα
37800000-6
TEM.
10
45
Τσαλακωτό Χαρτί
37800000-6
TEM.
4
46
Κυψελωτό όλα τα Χρώματα 3 τεμ. από κάθε χρώμα
37800000-6
ΠΑΚ.
11
47
Αφρώδη φύλλα
37800000-6
TEM.
15
48
Ανάγλυφα Χριστούγεννα
37800000-6
TEM.
14
49
Χαρτόνια winder magic
37800000-6
TEM.
14
50
Design paper Christmas
37800000-6
TEM.
14
51
Χαρτί χιόνι
37800000-6
TEM.
19
52
Πασχαλινά χαρτόνια
37800000-6
TEM.
28
53
Λαγουδάκια μωβΧ4 τεμ.-λαγουδάκια ρίγαΧ 4τεμ.
37800000-6
TEM.
23
54
Happy Easter
37800000-6
TEM.
14
55
Χαρτόνια animal print 2 από κάθε σχέδιο
37800000-6
TEM.
18
56
Σελοφάν διάφανα
30192700-8
TEM.
14
57
Χαρτόνια πουα διάφορα- 5Χ κόκκινα- 5Χπορτοκαλί
37800000-6
TEM.
50
58
Τούλι σε διάφορα χρώματα από 1 τεμ.
37800000-6
TEM.
8
59
Μαλλί χειροτεχνίας σε διάφορα χρώματα από 1 τεμά.
37800000-6
TEM.
30
60
Νιφάδες χιονιού
37800000-6
TEM.
28
61
Glitter όλα τα χρώματα
37800000-6
ΠΑΚ.
105
62
Μαλλιά αγγέλου
37800000-6
TEM.
24
63
Σύρμα πίπας μεταλλιζέ
37800000-6
TEM.
22
64
Σύρμα πίπας μάλλινα
37800000-6
TEM.
52
65
Λινάτσα-1Χμπέζ-1Χκόκκινη-1Χπράσινη
19212310-1
TEM.
27
66
Φελλός σε ρολό
37800000-6
TEM.
2
67
Σύρμα για λουλούδια
37800000-6
TEM.
7
68
Σύρμα χειροτεχνίας 1Χκόκκινο-1Χμπλε-1Χπράσινο
37800000-6
TEM.
5
69
Αστράκια χρυσά 37800000-6
37800000-6
TEM.
22
70
Καλούπια γύψου
37800000-6
TEM.
0
71
Κόλλα λευκή 1 kg.
37800000-6
TEM.
22
72
Κόλλα ατλακόλ 1kg.
37800000-6
TEM.
31
73
Κόλλα UHU
24910000-6
TEM.
180
74
Λάστιχο για μάσκες στρογγυλό 5cm
37800000-6
TEM.
10
75
Χάντρες διάφορες Χ10 τεμ.- μεγάλεςΧ8τεμ.- παστέλΧ8τεμ.
37800000-6
TEM.
12
76
κουμπιά Χ10 τεμ.-χειροτεχνίαςΧ6 τεμ.
37800000-6
ΠΑΚ.
20
77
Καλαμάκια χειροποίητα
37800000-6
TEM.
12
78
Ξυλάκια παγωτού Χ10 φυσικό – 10 χρωματιστά μεγάλα -10 χρωματιστά μικρά
37800000-6
TEM.
75
79
Πινέζες 37800000-6
37800000-6
TEM.
4
80
Ψαλίδι μεγάλο
39241200-5
TEM.
4
81
Ψαλίδι με πλαστική λαβή
39241200-5
TEM.
31
82
Διπλόκαρφα
37800000-6
TEM.
8
83
Ταινία διπλής όψης
37800000-6
TEM.
5
84
Ταινία χάρτινη αυτοκόλλητη
37800000-6
TEM.
68
85
Φιγουροκόπτης αστέρι
37800000-6
TEM.
3
86
Σπάγγος χάρτινος διάφορα χρώματα
37800000-6
TEM.
39
87
Χαρτί νότες
37800000-6
TEM.
28
88
Pesigh paper flamer 4 σετ.
37800000-6
TEM.
6
89
Τσόχα design
37800000-6
TEM.
8
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
 
ΦΠΑ
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ & Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
 
ΦΠΑ
 
ΣΥΝΟΛΟ   Α΄ & Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr