Αναρτήθηκε σήμερα, στο Δημαρχείο, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/τριων

03-09-2020 Ενημέρωση

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, στον πίνακα ανακοινώσεων, στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ.αριθμ. 17193/21.08.2020 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου για την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) σχολικών καθαριστών/τριων σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, κατά των πινάκων που αναρτήθηκαν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η άσκηση αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email:  protokollo@galatsi.gr  

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr