Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

21-03-2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
Δ.Ε.Π
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Κωνσταντάκη Σοφία 
Τηλέφωνο
:
2102143303
FAX     
:
2102143304
 


Π Ρ Ο Σ

α) Τα Μέλη της Δ.Ε.Π

β) Τους Προϊσταμένους Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
γ) Τους Δ/ντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

δ) Τις Σχολικές Επιτροπές

ε)   Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 

 ΘΕΜΑ: <<Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας>>

                     
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ
                

                                                 Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

       Έχοντας   υπόψη:

1.Τιςδιατάξειςτου άρθρου 50(παρ.1&4) του Ν.1566/1985 που αφορούν τη

     συγκρότηση και λειτουργία σε κάθε Δήμο –Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2.Την αριθ. 26/28-1-2011, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία ως Πρόεδρος της ΔΕΠ και ο Δήμος    Κωνσταντίνος -Αντιπρόεδρος καθώς και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.

3.Το από 21-2-2011 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου του Συλλόγου Επαιδευτικών Π.Ε. <<Η ΑΘΗΝΑ>>

4.Το υπ’αριθμ 349/2-2-2011 έγγραφο του Προϊστάμενου του 5ου Γραφείου της Α/θμιας Εκ/σης Αθήνας

5. Το υπ’αριθμ 555/7-2-2011 έγγραφο του Προϊστάμενου του 2ου Γραφείου της Β/θμιας Εκ/σης Αθήνας

6.Το υπ’αριθμ 13/16-2-2011 έγγραφο της ΕΛΤΕΕ Α ‘ ΑΘΗΝΑΣ

7. Το υπ’αριθμ 21-2-2011 έγγραφο της Γ΄ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

8.Το από 23-4-2009 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου

 
 
                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
    Ανασυγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 50
 Ν.1566/1985 από τους παρακάτω:

1.    Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία – Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δημοτ. Αστυνομίας.

2.    Δήμος       Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος.

3.    Γκόγκας Γεώργιος-εκπρόσωπος της Α/θμιας Εκπ/σης-Δ/ντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωτή του την κα Σοροβίγκα Αναστασία – Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου (σχετ..έγγραφο αριθ. 349/2-2-2011 5ου Γραφείου Α΄Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Νομαρχίας Αθηνών ).

4.    Σιδερής    Ιωάννης- εκπρόσωπος της Β/θμιας Εκπ/σης Δ/ντής 1ου Γενικού Λυκείου Γαλατσίου με αναπληρωτή του τον κο Κουφόπουλο Νικόλαο Δ/ντή του 4ου Γενικού Λυκείου Γαλατσίου ( σχετ.έγγραφο αριθ. 555/7-2-2011 2ου Γραφείου Α΄Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομαρχίας Αθηνών ).

5.    Μαρδίκη Ηγεμόνα Αθανασία – έμπορος εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων με αναπληρωτή του τον Τσιβόλα Παντελή έμπορο σύμφωνα με την αριθ. 26/28-1-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.    Παζάλος Γιώργος- εκπρόσωπος Συλλόγου των Δασκάλων <<Η ΑΘΗΝΑ>>

Eκπαιδευτικός ,με αναπληρωτή του την κα Γκάγκαρη Αγγελική–εκπαιδευτικό- (σχετ.έγγραφο από 21-2-2011) .

7.    Αγγελική Βλαχάκη- εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας-                                            Δ/ντρια 2ου Γυμνασίου Γαλατσίου με αναπληρώτρια της την κα Ουρανία Καλαντζή Εκπαιδευτικό  1oυ ΕΠΑΛ (σχετ.έγγραφο  21 -2-2011 της Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας).

8.    Σεραφείμ Κερασιώτης -εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης ΕΛΤΕΕ Α΄ Αθηνών Δ/ντής 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου με αναπληρωτή του τον κο Γεώργιο Κακκαλή – Δ/ντή 6ου ΣΕΚ Αθηνών(σχετ. έγγραφο 13/16-2-2011).

9.    Ιωάννου Πανταζή Νάνσυ- εκπρόσωπος ΄Ενωσης Γονέων Γαλατσίου με αναπληρωτή τον κο Ζυγογιάννη Δημήτρη (σχετ.έγγραφο από 23-4-2009) .

            Ως Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η Δημοτική          Υπάλληλος Γκέκα Ιωάννα.

    Η επιτροπή τούτη εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες, την ίδρυση-κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών.

      Η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής και λήγει την 31-12-2012.

 
                                     

                                                                  Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

                       
                       
                                   
                                                              ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ           
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr