Αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας το Δ.Σ. της Τρίτης 27-6-2017, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, στις 18:30

26-06-2017 Ενημέρωση
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 Γαλάτσι 26.06.2017
ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 3, υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».
Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 22581/23.06.2017 πρόσκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την Τρίτη 27.06.2017 και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την 25.06.2017 απεβίωσε ο γνωστός και πολύ αγαπητός σε όλους ιατρός Κωνσταντίνος Λιάπης, η δε εξόδιος ακολουθία, πρόκειται να τελεστεί την ίδια ημέρα και σε ώρα (απογευματινή) οπότε και έχει προγραμματιστεί η ως άνω συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν την δυνατότητα να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας του εκλιπόντος με την παρουσία τους στην εξόδιο ακολουθία, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σε επανάληψη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. 22581/23.06.2017 πρωτοκόλλου πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
           Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                Ισιδώρα Μπακάλου
                                                                 
                                                                                                                  
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr