Αναβάλλονται οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί εκμίσθωσης των σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

26-05-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
               ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
                            Τ.Κ. 111 46Γαλάτσι
Τηλέφωνα : 2132055415, 407, 328
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί εκμίσθωσης των σχολικών Κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου,
 οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 29/5/2015
αναβάλλονται.
Η νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των διαγωνισμών θα οριστεί
με νέα ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου .
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Γαλατσίου), Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους Γαλάτσι, τηλ. 2132055415,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                            Γαλάτσι 26/5/2015
 Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
                                             Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
     Δήμου Γαλατσίου
      ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ                     
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr