“Αντίγραφο σχεδίου – οριζοντιογραφίας οδών για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών”

17-03-2017 Ενημέρωση

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr