ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΠΑΛΑΙ»

11-02-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
Γαλάτσι, 10.02.2016
Α.Π.: 4256
Γραφείο:     Γραφείο Δημάρχου
 
 
Ταχ.Δ/νση: Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
 
Προς:
Ταχ.Κωδ.:   111 46
Τηλέφ.:       213 2055381
Fax :             210 2918120
email:          galatsi@galatsi.gr
 
ΤΑΙΠΕΔ
κα. Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου
Εντεταλμένη Σύμβουλο
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 | Αθήνα
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ :
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΠΑΛΑΙ»
ΣΧΕΤ:
α) Η με α.π. Δ 11/03.02.2016 επιστολή του Δημάρχου Γαλατσίου  
β) Το με α.π. 24053/08.02.2016 (α.π. 4098/09.02.2016 Δήμου Γαλατσίου) έγγραφό σας
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών επανατοποθετούμε την πρότασή μας ως εξής:
Διατηρούμε αναλλοίωτη την πρότασή μας (βλ. α σχετικό) για μόνιμη (επ’ αόριστο) αξιοποίηση του συνόλου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ΠΑΛΑΙ, ως χώρο Αθλητισμού – Πολιτισμού, από το Δήμο Γαλατσίου σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Ιωνίας, Δήμο Αθηναίων & την Περιφέρεια Αττικής. Μια πρόταση, που θεωρούμε, ότι είναι και τεχνοκρατικά και δικαιωματικά, η βέλτιστη και η πιο αποδοτική λύση τόσο για την ίδια την εγκατάσταση, όσο και για την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία του Γαλατσίου και των όμορων Δήμων.     
Αποδεχόμαστε την πρόταση σας (βλ. β σχετικό) για την αρχική εξάμηνη παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων του ΠΑΛΑΙ, στο διάστημα το οποίο ο Δήμος Γαλατσίου οφείλει να συντάξει και να καταθέσει στο ΤΑΙΠΕΔ, προς αξιολόγηση, πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει την βιωσιμότητα της πρότασής μας.
Κατά το χρονικό διάστημα της εξάμηνης παραχώρησης ο Δήμος Γαλατσίου δηλώνει ότι θα διαχειριστεί τον παραχωρούμενο χώρο με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και του κτηρίου. Ως εκ τούτου, θα υποχρεωθεί να λάβει ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από ατυχήματα, καθώς και να διαφυλάξει τον παραχωρούμενο χωρίς ζημιές και φθορές, οι οποίες αν προκληθούν ο Δήμος θα τις καλύψει. Επίσης, θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του παραχωρούμενου χώρου, ήτοι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να οργανώσουμε τον χώρο, το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να φιλοξενήσουμε τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία μας σε στεγασμένο χώρο εντός του χειμώνα.     
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr