Από τις 15 Ιανουαρίου 2015 οι αιτήσεις για τη χορήγηση διατακτικών – επιταγών

08-01-2015 Ανακοινώσεις
Ο Δήμος Γαλατσίου εφαρμόζει το Πρόγραμμα  χορήγησης Διατακτικών – Επιταγών για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και διαβίωσης από SuperMarket, το οποίο απευθύνεται στους κατοίκους εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας που τελούν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η χορήγηση των Διατακτικών – Επιταγών θα πραγματοποιείται περιοδικά, 2 φορές το έτος σε δύο ισόποσες δόσεις, συνήθως Πάσχα και Χριστούγεννα.
Η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα των Διατακτικών – Επιταγών θα πραγματοποιείται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων τα οποία εξετάζονται παράλληλα.
Α) Τα οικονομικά κριτήρια αναφέρονται στο ετήσιο εισόδημα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας
Μέλη Οικογένειας
Καθαρό Εισόδημα
Ποσό Διατακτικής
1 άτομο
6.000 ευρώ
250 ευρώ
2 άτομα
7.500 ευρώ
300 ευρώ
3 άτομα
9.000 ευρώ
350 ευρώ
4 άτομα
10.500 ευρώ
400 ευρώ
5 άτομα
13.000 ευρώ
450 ευρώ
6 άτομα και άνω
15.000 ευρώ
500 ευρώ
Β) Τα κοινωνικά κριτήρια αναφέρονται σε παράγοντες όπως:
Μοριοδοτούνται ως εξής:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗΣ
 
                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
18-29
2
30-54
4
55-66
3
67και άνω
1
ΥΓΕΙΑ
Αναπηρία > 67%
1
Αναπηρία < 67%
2
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ιδιοκτήτης
1
Φιλοξενία – Παραχώρηση
2
Ενοίκιο – Δάνειο κύριας κατοικίας
3
Άστεγος
3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Άγαμος – Μονογονεϊκή- Χήρος – Διαζευγμένος – Σε Διάσταση
2
Έγγαμος
1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
 
 
 
1
1
2
2
3
3
4
4
5 ή Περισσότερα
5
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μέλος της Οικογένειας με ποσοστό μεγαλύτερο ( > 67% )που συγκατοικεί με τον/την αιτών/ούσα
1
 
Μέλος της Οικογένειας με ποσοστό μικρότερο ( < 67% ) που συγκατοικεί με τον/την αιτών/ούσα
2
ΑΝΕΡΓΙΑ
Για κάθε άνεργο μέλος του νοικοκυριού δύο (2) μονάδες
Χ   2
ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ-ΕΤΗ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:
          Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου( και των συνοικούντων μελών)
          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
          Φωτοτυπία βιβλιαρίων ασθενείας ( και των συνοικούντων μελών)
          Εκκαθαριστικό Εφορίας ( και των συνοικούντων μελών)
          Ε1 Φορολογική Δήλωση ( και των συνοικούντων μελών)
          Ε9 ( και των συνοικούντων μελών)
          Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
          Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε ισχύ σε περίπτωση ΑΜΕΑ
          Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ
          Διαζευκτήριο όπου υπάρχει
          Μισθωτήριο – Συμβόλαιο κατοικίας και Απόδειξη ενοικίου
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Κοινωνική Υπηρεσία από 15 Ιανουαρίου 2015 και έως τέλος Φεβρουαρίου 2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους.
Πληροφορίες στα τηλ.:210 2222011, 210 2143376.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr