Απόφαση ακύρωσης κατάθεσης προσφορών για τη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

15-07-2014 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ 14/7/2014
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ.143
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κ. ΤΣΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Δήμαρχος Γαλατσίου) ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’αριθ. 140/9-7-2014 ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών εργασιών για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου λόγω λάθους διατύπωσης του θέματος.
 
     
 
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                              Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                   ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
                                                                                   ΤΣΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr