Απόφαση ανασυγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

05-10-2017 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
          
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 
Τηλέφωνο
:
2102143335
ΓΑΛΑΤΣΙ      5 /10 /2017
Αριθ. Πρωτ.: 34148 
ΑΔΑ:6ΚΜ5Ω9Λ-ΘΔΥ          
ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
                                              
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ
                
                                                    Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
 
      Έχοντας   υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 (παρ.1&4) του Ν.1566/1985 που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία σε κάθε Δήμο –Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
2. Την αριθ. 416/29-9-2017, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μάνος Ελευθερίου ως Πρόεδρος της ΔΕΠ και ο Σκληράκης Ιωάννης -Αντιπρόεδρος
3. Την αριθ. 168/2017 , απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.
4. Το από 21-3-2017 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου του Συλλόγου Επαιδευτικών Π.Ε. <<Η ΑΘΗΝΑ>>
5. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 16106/4-9-2017 έγγραφο της Α΄Δ/νσης της Α/θμιας Εκ/σης Αθήνας
6. Το υπ’αριθμ πρωτ. 15497/19-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθηνών .
6. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 73/29-3-2017 έγγραφο της ΕΛΤΕΕ Α ‘ ΑΘΗΝΑΣ
7. Το υπ’αριθμ  43/21-3-2017 έγγραφο της Γ΄ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
8. Το από 21-3-2017 έγγραφο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου
 
                                      
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
            Ανασυγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 50  Ν.1566/1985 από τους παρακάτω:
1.    α. Μάνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ως Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δημοτικός Σύμβουλος.
β. Σκληράκης Ιωάννης ως Αντιπρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος,
σύμφωνα με την 416/29-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2.     Μορφίδης Νικόλαος εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων με αναπληρωτή του την κα Γεροχρήστου Χριστίνα, σύμφωνα με την αριθ. 168/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.    Παζάλος Γεώργιος – εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. « Η ΑΘΗΝΑ» Εκπαιδευτικός,  με αναπληρωτή τον Θεοδωρόπουλο Θεόδωρο, Εκπαιδευτικό (σχετ. έγγραφο από 21-3-2017).
4.    Πρωτονοταρίου Μαριάννα – εκπρόσωπος Γ΄ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ Εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή τον κ. Αδαμόπουλο Αδάμ Εκπαιδευτικός (σχετ. έγγραφο 43/21-3-2017).
5.    Στεργίου Δημήτριος – εκπρόσωπος της Α/θμιας Εκπ/σης, Δ/ντής του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου με αναπληρωτή του την κα Χρόνη Βασιλική  – Δ/ντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου (σχετ. έγγραφο 16106/4-9-2017  Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας).
6.    Αλεξανδρής Ανδρέας – εκπρόσωπος της Β/θμιας Εκπ/σης, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου με αναπληρωτή του την κα Προκοπίου Ελένη Διευθύντρια  του 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου (σχετ. έγγραφο 15497/19-9-2017 Γραφείου Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας).
7.    Μανωλακάκης Κωνσταντίνος – εκπρόσωπος της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης ΕΛΤΕΕ Α΄ Αθηνών – Εκπαιδευτικός του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου με αναπληρωματικό αντιπρόσωπο την κα Μπουγά Γεωργία, Εκπαιδευτικό του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου (σχετ. έγγραφο 73/29-3-2017).
8.    Καρεκλάς Γιάννης, εκπρόσωπος ΄Ενωσης Γονέων Γαλατσίου σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου με αναπληρωτή του την κα Τσουρουνάκη Βασιλική  (σχετ. έγγραφο το από 21-3-2017) .
            Ως Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η δημοτική          υπάλληλος Νίκη Ρηγάκου.
          Η επιτροπή τούτη εισηγείται στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες τους, την ίδρυση-κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών.
      Η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας λήγει την 31-8-2019.
 
                                     
                                                                        
 
 
                                 Ο    Δ ή μ α ρ χ ο ς                                                                                                                             
 
                                                                                                                  

                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ         

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr