ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2016

16-06-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Γαλάτσι 15/06/2016
     Αρ.Πρωτ. 734
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου   «Βασίλης Παπαδιονυσίου» λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.      Την υπ’αριθμ. 96/2016 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (με ΑΔΑ: 6ΨΠΟΟΛΥΜ-ΩΥΤ).
2.      Την υπ’αριθμ. 693/8-6-2016 Τεχνική Περιγραφή που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση εντύπου, μπάνερ κ.λ.π. με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2016.
3.      Την υπ’αριθμ. 694/8-6-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών.
4.      Την υπ’αριθμ. 710/10-06-2016 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.
5.      Την υπ’αριθμ. 711/10-06-2016 Τεχνική Περιγραφή που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση εντύπου, μπάνερ κ.λ.π. με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2016.
6.      Την υπ’αριθμ. 712/10-06-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών.
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 712/10-06-2016 ανακοίνωση υποβολής προσφορών καθώς και την υπ’αριθμ. 711/10-06-2016 τεχνική περιγραφή που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση εντύπου, μπάνερ κ.λ.π. με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2016, λόγω αλλαγής του προγράμματος του Φεστιβάλ και κατά συνέπεια των προδιαγραφών του εντύπου και θα προβούμε σύντομα στην έκδοση νέας ανακοίνωσης.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr