ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

06-05-2016 Ενημέρωση
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
N Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
[ΠΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
               ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

ΓΑΛΑΤΣΙ  05 / 05 / 2016

Αριθ. Πρωτ. 656

 
 
 
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Τηλέφωνο
:
2132055341
FAX                             
:
2132055387
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 70.500,00 €

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

Έχοντας υπόψη:

·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         την με αριθ. 19/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,

·         το υπ’ αριθμ. 585-15/04/2016 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ004322176) για τα είδη του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού,

·         την υπ’ αριθμ. 64/2016 (ΑΔΑ: ΨOO9OΛΙ5-ΦΥΦ) Απόφαση  Δ.Σ.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας λοιπού εξοπλισμού για το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τα παρακάτω αναφερόμενα αγαθά:

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ          

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ        ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ντουλάπες κλειστές διαστ. 90x42x180 εκ.

39122000-3

τεμάχιο

3

280,00

840,00

2

Ντουλάπες κλειστές ύψους 210 εκ.

39122000-3

μέτρο

10

300,00

3.000,00

3

Βιβλιοθήκες ανοιχτές με ράφια (90x42x120 εκ.)

39122200-5

τεμάχιο

5

240,00

1.200,00

4

Κρεμαστή ανοιχτή ραφιέρα

39122200-5

μ2

5

120,00

600,00

5

Γραφείο διαστ. 140 x 70 εκ.

39121100-7

τεμάχιο

4

180,00

720,00

6

Συρταριέρα γραφείου τροχαλητή

39122200-5

τεμάχιο

4

100,00

400,00

7

Κρεβάτι ιατρείου παιδικό 80×180

33192150-8

τεμάχιο

1

300,00

300,00

8

Καρέκλες γραφείου

33193120-6

τεμάχιο

4

100,00

400,00

9

Καρέκλες επισκεπτών με κάθισμα και πλάτη από πανί

39113100-8

τεμάχιο

90

40,00

3.600,00

10

Πολυθρονάκια

39113100-8

τεμάχιο

4

80,00

320,00

11

Καναπές διθέσιος

39113200-9

τεμάχιο

1

300,00

300,00

12

Αυτοκόλλητη επιγραφή

35121600-4

τεμάχιο

1

200,00

200,00

13

Κρεβάτι βρεφικό με κάγκελο ασφαλείας και ορθοπαιδικό στρώμα

37535100-8

τεμάχιο

18

260,00

4.680,00

14

Κρεβάτι νηπίων με κάγκελο ασφαλείας και ορθοπεδικό στρώμα

37535100-8

τεμάχιο

18

240,00

4.320,00

15

Τραπεζάκι νηπίων απασχόλησης

39120000-9

τεμάχιο

14

120,00

1.680,00

16

Τραπεζάκι νηπίων φαγητού

39120000-9

τεμάχιο

30

120,00

3.600,00

17

Καρεκλάκι νηπίων

39112000-0

τεμάχιο

100

50,00

5.000,00

18

Αλλαξιέρες ξύλινες ύψους 1,20 x 0,60  μ. με συρτάρια

39113300-0

τεμάχιο

2

180,00

360,00

19

Αλλαξιέρες αδιάβροχη πλαστική 70 x 50 εκ.

39113300-0

τεμάχιο

4

25,00

100,00

20

Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο διαστ. 111 x 78 x 84 εκ.

39143116-2

τεμάχιο

1

100,00

100,00

21

Κρεμάστρα τοίχου 10 θέσεων παιδικό σχέδιο

39136000-4

τεμάχιο

10

50,00

500,00

22

Κρεμάστρα τοίχου 4 θέσεων

39136000-4

τεμάχιο

4

25,00

100,00

23

Παρουσιολόγιο – ξύλινο ταμπλό με υποδοχή για υφασμάτινα τσεπάκια

39122200-5

τεμάχιο

6

100,00

600,00

24

Παρουσιολόγιο – υφασμάτινα τσεπάκια

39122200-5

τεμάχιο

20

30,00

600,00

25

Φαρμακείο

33680000-0

τεμάχιο

3

95,00

285,00

26

Πίνακας ανακοινώσεων 0,90 x 0,60

30192170-3

τεμάχιο

5

21,00

105,00

27

Καλάθι απορριμάτων κουζίνας 50 lt

34928480-6

τεμάχιο

2

25,00

50,00

28

Καλάθι απορριμάτων κουζίνας 30 lt

34928480-6

τεμάχιο

2

20,00

40,00

29

Καλάθι απορριμάτων γραφείου 10 lt

34928480-6

τεμάχιο

3

10,00

30,00

30

Καλάθι απλύτων 60 lt

34928480-6

τεμάχιο

4

20,00

80,00

31

Ανακλινόμενη χειρολαβή για μπάνιο ΑΜΕΑ – INOX

33193000-9

τεμάχιο

2

100,00

200,00

32

Βέργα στήριξης αναδιπλούμενη για μπάνιο ΑΜΕΑ – INOX

33193000-9

τεμάχιο

2

130,00

260,00

33

Βέργα στήριξης σταθερή για μπάνιο ΑΜΕΑ – INOX

33193000-9

τεμάχιο

1

50,00

50,00

34

Κάδος μπάνιου με πεντάλ 3 lt

34928480-6

τεμάχιο

12

10,00

120,00

35

Κάδος μπάνιου με πεντάλ 5 lt

34928480-6

τεμάχιο

7

8,00

56,00

36

Κρεμάστρα μπάνιου διπλή

39136000-4

τεμάχιο

20

10,00

200,00

37

Πιγκάλ μπάνιου

39224310-4

τεμάχιο

10

4,00

40,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

35.036,00

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

8058,28

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

43.094,28

     

 

 

 

 

     

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ         ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Κουβερτάκια μάλλινα διαστάσεων 1,20 x 0,80 μ.

39511100-8

τεμάχιο

40

15,00

600,00

2

Σεντονάκια πικέ διαστάσεων 1,20 x 0,60 μ. με μαξιλαράκια

39512100-5

τεμάχιο

40

10,00

400,00

3

Σετ σεντόνια βαμβακερά 100%

39512100-5

τεμάχιο

40

25,00

1.000,00

4

Πετσέτα προσώπου βαμβακερή

39514000-8

τεμάχιο

100

2,00

200,00

5

Πετσέτα σώματος βαμβακερή

39514000-8

τεμάχιο

50

5,00

250,00

6

Πετσέτα κουζίνας

39514000-8

τεμάχιο

14

2,00

28,00

7

Σελτεδάκια – αλλαξιέρες

39512100-5

τεμάχιο

60

10,00

600,00

8

Σαλιάρες

39514000-8

τεμάχιο

30

3,00

90,00

9

Μαξιλάρι ύπνου νηπίων

39516120-9

τεμάχιο

18

5,00

90,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

3.258,00

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

749,34

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

4.007,34

     

 

 

 

 

 

 

     

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ          ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Καταψύκτης 140 λίτρων

39711120-6

τεμάχιο

1

250,00

250,00

2

Ψυγείο Πάγκου 85 x 60 x 60

39711130-9

τεμάχιο

1

300,00

300,00

3

Εστία κουζίνας – 2 Ζώνες

39710000-2

τεμάχιο

1

100,00

100,00

4

Πολυκοπτήριο – multi 650 W

39710000-2

τεμάχιο

2

25,00

50,00

5

Μπλέντερ 2lt

39710000-2

τεμάχιο

1

60,00

60,00

6

Κουζινομηχανή – Μίξερ 6 lt

39710000-2

τεμάχιο

1

300,00

300,00

7

Τηλεόραση  έγχρωμη LCD 32 ιντσών

32300000-6

τεμάχιο

2

250,00

500,00

8

 DVD αναπαραγωγής

32300000-6

τεμάχιο

2

40,00

80,00

9

CD- PLAYER

32300000-6

τεμάχιο

4

60,00

240,00

10

Φωτοτυπικό μηχάνημα

30121100-4

τεμάχιο

1

400,00

400,00

11

Απορροφητήρας ανοξείδωτος καμινάδα τοίχου διαστάσεων 0,90 x 0,50 με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό τριων ταχυτήτων απορροφητικότητας 1000 m3/h

39714110-4

τεμάχιο

1

450,00

450,00

12

Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 x 1200 dpi

30121100-4

τεμάχιο

2

60,00

120,00

13

Συσκευή Φαξ

30121100-4

τεμάχιο

1

80,00

80,00

14

Ηλεκτρονικός υπολογιστης με lcd οθόνη

30230000-0

τεμάχιο

2

500,00

1.000,00

15

Ασύρματη συσκευή τηλεφώνου

32500000-8

τεμάχιο

4

21,00

84,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

4.014,00

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

923,22

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

4.937,22

     

 

 

 

 

 

     

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ           ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανοικτήρια κονσερβών

39220000-0

τεμάχιο

2

3,15

6,30

2

Δίσκος 33 φ. με φελλό στρογγυλός

39220000-0

τεμάχιο

6

9,22

55,32

3

Δίσκος σερβιρίσματος με φελλό 0,49×0,34

39220000-0

τεμάχιο

6

13,00

78,00

4

Επιφάνειες κοπής πολυαιθυλενίου (30×50 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

2

35,00

70,00

5

Θήκη για μαχαιροπήρουνα συρταριού

39220000-0

τεμάχιο

2

2,45

4,90

6

Κανάτα ανοξείδωτη – 2L

39220000-0

τεμάχιο

4

8,50

34,00

7

Καπάκι μαρμιτοχύτρας 28 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

2

13,50

27,00

8

Καπάκι μαρμιτροχύτρας 36 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

2

15,75

31,50

9

Καρότσι τροχήλατο ανοξείδωτο μεταφοράς τροφίμων

39220000-0

τεμάχιο

3

275,00

825,00

10

Κατσαρολάκι γάλακτος 20 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

2

29,90

59,80

11

Κουταλάκια γλυκού INOX

39220000-0

τεμάχιο

100

0,18

18,00

12

Κουτάλες ανοξείδωτες σετ με βάση

39220000-0

τεμάχιο

2

15,00

30,00

13

Κουτάλια φαγητού INOX

39220000-0

τεμάχιο

100

0,32

32,00

14

Κύπελα γάλακτος νηπίων με χερούλι

39220000-0

τεμάχιο

100

2,00

200,00

15

Λαχανοκόπτης απλός-πλαστικός με ανοξείδωτη λεπίδα

39220000-0

τεμάχιο

2

4,50

9,00

16

Λεκάνη πλαστική 3 L (26×10 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

4

1,50

6,00

17

Λεκάνη πλαστική 5 L (31×12 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

4

2,20

8,80

18

Λεμονοστίφτης ανοξείδωτος

39220000-0

τεμάχιο

2

5,40

10,80

19

Μαρμιτοχύτρα 28 εκ. – INOX

39220000-0

τεμάχιο

2

37,44

74,88

20

Μαρμιτοχύτρα 36 εκ. – INOX

39220000-0

τεμάχιο

2

59,07

118,14

21

Μαχαίρι κρέατος 18 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

2

2,50

5,00

22

Μαχαίρι ψωμιού 23 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

4

1,90

7,60

23

Μαχαίρια χόρτων ίσια

39220000-0

τεμάχιο

12

3,57

42,84

24

Μαχαίρια χόρτων οδοντωτά

39220000-0

τεμάχιο

12

3,60

43,20

25

Μπολάκια σούπας μελαμίνης

39220000-0

τεμάχιο

100

1,50

150,00

26

Μπρίκι No 2 ηλεκτρικό INOX

39220000-0

τεμάχιο

2

3,58

7,16

27

Μπρίκι Νο 4 ηλεκτρικό INOX

39220000-0

τεμάχιο

2

4,74

9,48

28

Πηρούνια φαγητού INOX

39220000-0

τεμάχιο

20

0,32

6,40

29

Πιάτα νηπίων βαθιά  (20 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

100

1,90

190,00

30

Πιάτα ρηχά (20 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

100

1,24

124,00

31

Πιατάκια εσπρέσσο (ΚΑΦΕ)

39220000-0

τεμάχιο

6

0,70

4,20

32

Πιατάκια τσαγιού

39220000-0

τεμάχιο

6

0,71

4,26

33

Πιατέλες ΙΝΟΧ διαφόρων διαστάσεων

39220000-0

τεμάχιο

8

13,00

104,00

34

Ποτήρια νερού γυάλινα  29 CL -CLASSIC

39220000-0

τεμάχιο

12

0,33

3,96

35

Σαλατιέρες ανοξείδωτες 28 εκ.

39220000-0

τεμάχιο

6

5,70

34,20

36

Σανίδα ψωμιού 40×30 πλαστικό

39220000-0

τεμάχιο

4

7,20

28,80

37

Σετ αλάτι-πιπέρι-ρίγανη

39220000-0

τεμάχιο

2

20,50

41,00

38

Σετ καφέ – ζάχαρη ΙΝΟΧ

39220000-0

τεμάχιο

2

17,00

34,00

39

Σουρωτήρι No 40  επαγγελματικό

39220000-0

τεμάχιο

2

28,32

56,64

40

Στραγγιστήρι πιάτων και ποτηριών

39220000-0

τεμάχιο

2

19,50

39,00

41

Σύρμα ανακατέματος

39220000-0

τεμάχιο

2

1,60

3,20

42

Ταψί ανοξείδωτο ( 40×30 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

2

13,60

27,20

43

Ταψί ανοξείδωτο ( 42,5×37 εκ.)

39220000-0

τεμάχιο

2

16,00

32,00

44

Τρίφτης τετράγωνος GIGA

39220000-0

τεμάχιο

2

5,26

10,52

45

Τυριέρα γυάλινη

39220000-0

τεμάχιο

2

1,85

3,70

46

Φλυτζανάκια εσπρέσσο (ΚΑΦΕ)

39220000-0

τεμάχιο

6

0,85

5,10

47

Φλυτζάνια τσαγιού

39220000-0

τεμάχιο

6

0,78

4,68

48

Φόρμες αντικολλητικές Νο 28

39220000-0

τεμάχιο

2

15,00

30,00

49

Χαρτοπετσετοθήκη 15x15x25

39220000-0

τεμάχιο

4

14,90

59,60

50

Ψαλίδι κουζίνας ΙΝΟΧ

39220000-0

τεμάχιο

2

5,50

11,00

51

Ψωμιέρα ανοξείδωτη (44x27x18)

39220000-0

τεμάχιο

2

16,00

32,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

2.854,18

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

656,46

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

3.510,64

             

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ       ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σπιτάκι πολυμορφικό 6  τοίχων, 1 πόρτα εισόδου, 5 παράθυρα, 2 φεγγίτες

16625000-7

τεμάχιο

2

550,00

1.100,00

2

Αγροτόσπιτο με κύρια πόρτα προέκταση με σαλέ πόρτες περιλαμβάνει  4 παράθυρα, 2 ζαρντινιέρες καρότσι κηπουρού, ποτιστήρι, φτυαράκι τσουγκράνα διαστάσεις 1,71 x 1,70 x 1,63 μ.

43325000-7

τεμάχιο

1

550,00

550,00

3

Συνθετικός χλοοτάπητας

43325000-7

μ2

40

14,30

572,00

4

Κάμπια τούνελ. Αποτελείται από  4 κομμάτια τούνελ διαφόρων χρωμάτων και 1 κεφάλι κάμπιας. Περιλαμβάνει 10 παραθυράκια διαστάσεις 2,17 x 1,00 x 1,08 μ.

43325000-7

τεμάχιο

3

300,00

900,00

5

Προέκταση κάμπιας. Περιλαμβάνει 4 κομμάτια όμοια με της κάμπιας  προκειμένου να προεκτείνεται.

43325000-7

τεμάχιο

3

220,00

660,00

6

Τραμπάλα αλογάκι 3 θέσεων. Διαστάσεις 1,20 x 0,34 x 0,47 μ.

43325000-7

τεμάχιο

4

90,00

360,00

7

Τραμπάλα ψαράκια  2 θέσεων 1,22 x 0,41 x 0,58

43325000-7

τεμάχιο

4

100,00

400,00

8

Κουνιστό Αλογάκι 86 x 29 x 43 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

4

40,00

160,00

9

Κουζινάκι (κουζίνα με εστίες και φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων, νεροχύτη και Ντουλαπάκι) διαστάσεων 68 x 63 x 100 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

3

240,00

720,00

10

Γωνία κομμωτηρίου με καθρέπτη διαστάσεων 73 x 40 x 110 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

2

270,00

540,00

11

Πάγκος κατασκευών (μαραγκού) με σετ εργαλείων

37520000-9

τεμάχιο

2

370,00

740,00

12

Μπαούλο αποθήκευσης παιχνιδιών διαστάσεων 54 x 38 x 38 πλαστικό

37520000-9

τεμάχιο

6

18,00

108,00

13

Μεγάλα παιχνιδόκουτα διαστάσεων 45 x 38 x 28 εκ πλαστικό

37520000-9

τεμάχιο

8

60,00

480,00

14

Ατομικό στρώμα γυμναστικής διαστάσεων 100x50x5 εκ.

37440000-4

τεμάχιο

5

35,00

175,00

15

Φορτηγό παιχνίδι πλαστικό  (πυροσβεστικό) 27 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

3

20,00

60,00

16

Φορτηγό παιχνίδι πλαστικό  (διασωστικό) 27 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

3

20,00

60,00

17

Φορτηγό παιχνίδι πλαστικό  (με ανατροπή) 27 εκ.

37520000-9

τεμάχιο

3

20,00

60,00

18

Σούπερ φορτηγό και φορτωτής σετ από πλαστικό

37520000-9

τεμάχιο

3

50,00

150,00

19

Μαγικά κυβάκια σετ 24 τεμ από ανθεκτικό πλαστικό

37520000-9

τεμάχιο

6

20,00

120,00

20

Τουβλάκια από ανθεκτικό πλαστικό σετ 52 τεμ.

37520000-9

τεμάχιο

6

55,00

330,00

21

Μίνι κουκλοθέατρο

37520000-9

τεμάχιο

2

95,00

190,00

22

Καφάσι ξύλινο με λαχανικά

37520000-9

τεμάχιο

4

18,00

72,00

23

Καφάσι ξύλινο με φρούτα

37520000-9

τεμάχιο

4

18,00

72,00

24

Βιβλιοθήκη-αναλόγιο δαπέδου

39122200-5

τεμάχιο

3

335,00

1.005,00

25

Πίνακας ανάρτησης εργασιών

39122200-5

τεμάχιο

4

215,00

860,00

26

Τρόλεϊ για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας

37520000-9

τεμάχιο

3

570,00

1.710,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.154,00

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

 

2.795,42

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

14.949,42

 

Άρθρο 1ο

Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών πάσης φύσεως προμηθειών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2016 απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 2ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016 είναι εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (70.500,00 €) και, πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ψηφισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π. για το έτος 2016 και στον Κ.Α. εξόδων 10-7135.0002.

 

Άρθρο 3ο

Η κατάθεση των προσφορών Θα γίνουν στο πρωτόκολλο του N.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) από την 9η Μαΐου 2016 έως και τη 16η Μαΐου 2016 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης.

 

Άρθρο 4ο

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για όλες τις ομάδες ειδών  (ξεχωριστά για την κάθε μία) είτε για μία ή περισσότερες από αυτές (για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας).

Άρθρο 5ο

Οι τιμές θα συμπληρωθούν στο «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της κάθε ομάδας της Διακήρυξης αυτής, το ο­ποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Άρθρο 6ο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κριτήριο αξιολόγησης για την κατακύρωση της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την κάθε ομάδα ειδών.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών, οι οποίοι κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να καταθέσουν:

1.     Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης,

2.     Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης συνο­λικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές κατα­θέ­σουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της παρούσας Διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον Δια­γωνισμό θα προ­σαρ­μόζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της/των συγκεκριμένης/ων ομά­δας/ων χωρίς τον Φ.Π.Α..

3.     Φορολογική ενημερότητα.

4.     Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της διακήρυξης.

5.     Ο/Οι προμηθευτής/ές στον/στους οποίο/ους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται/νται να καταθέσει/σουν κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον καθένα από τους φορείς κατακύρωσης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 3% της συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α..

6.     Πιστοποιητικά όπως αυτά ορίζονται στον αριθμό μελέτης 19/2016.

 

Άρθρο 8ο

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης, η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις τιμές κατακύ­ρω­σης της κάθε ομάδας ειδών.

 

Άρθρο 9ο

1.    Η ισχύς της/των σύμβασης/συμβάσεων που θα υπογραφεί/ούν καθορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της κάθε σύμβασης.

2.    Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθε­ρές για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

3.    Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει άμεσα στο χώρο που θα υποδειχθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

 

Άρθρο 10ο

Τα σχετικά με την προμήθεια έγγραφα (Διακήρυξη, Μελέτες) θα χορηγούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

 

Άρθρο 11ο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετι­κών εγγράφων.

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογί­ων:

·         Φορ. Εισ. 4% &

·         0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Άρθρο 12ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/) και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 & του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr).

 

Άρθρο 13ο

Δαπάνη Δημοσίευσης

(Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του Αναδόχου Ν. 3548/2007 & Ν. 3801/2009)

Η δαπάνη δημοσίευσης θα πληρωθεί από το Ν.Π. (επειδή το τιμολόγιο εκδίδεται με τα στοιχεία του Ν.Π.) και θα κατατεθεί το αντίστοιχο ποσόν της δαπάνης στο Τα­μείο του Δήμου από τον ανάδοχο πριν ή κατά την πρώτη πληρωμή του.

 

                                     

 

                                                                                              

Η Πρόεδρος του Ν.Π.

 

 

                                                                                   Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr