ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CATERING ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CAMP

27-05-2011 Ενημέρωση

 
 
 
 

Νομός Αττικής

Πολιτιστικος & Αθλητικος
Οργανισμοσ Δήμου Γαλατσίου
                             Γαλάτσι :
Βασίλησ Παπαδιονυσίου   
     Αρ. Πρωτ.:
                                               
Πληροφ.: Τσανακάκης Εμμανουήλ

Τηλ.: 213 2055356- 317

 
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
Αναδειξης Εταιρειας Catering

         Για την Τροφοδοσια

    του Αθλητικου Προγραμματος Camp

 
 

            Ο Πρόεδρος του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ενσφράγιστων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή για την ανάδειξη Εταιρείας Catering, για την τροφοδοσία του Αθλητικού Προγράμματος Camp, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τις περιόδους α’ 20/6 έως 2/7 και β’ 4/7 έως 16/7, ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 45.000,00€.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής του Ν.Π., στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους).

            Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Ν.Π. μέχρι τις 12.30 μ.μ.

            Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του συνολικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ ενός έτους.

            Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ν.Π. «Πολιτιστικός &Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 213 2055356 -372.

 Ο Πρόεδρος

 


Εμμ. Πρωτονοτάριος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr