ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)

20-12-2011 Ενημέρωση

1)    Σε 5 ισόποσες δόσεις αντί για 4 θα καταβληθεί το ειδικό τέλος ακινήτων για το έτος 2012. Ειδικότερα, το τέλος θα καταβληθεί από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2013.

2)     Λάθη που τυχόν έγιναν στον υπολογισμό του ειδικού τέλους ακινήτων του 2011 διορθώνονται με το ειδικό τέλος έως 31 Μαρτίου 2012. Αν το χαράτσι το οποίο προκύπτει μετά τη διόρθωση των λαθών είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το ειδικό τέλος κατά την 31η Μαρτίου 2012.

3)    Το ειδικό τέλος ακινήτων έτους 2012 επιβάλλεται στα ακίνητα που θα ηλεκτροδοτούνται την 31η Μαρτίου 2012 αντί την 28η Απριλίου 2012 που προέβλεπε αρχικά ο νόμος και βαρύνει τον κύριο ή τον επικαρπωτή.

4)    Αποκλειστικά ο έφορος θα αποφασίζει αν θα αναστέλλεται η διακοπή του ρεύματος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ο έφορος (και όχι τριμελής επιτροπή, όπως προέβλεπε η εγκύκλιος του υπουργείου) θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για να διαπιστώσει αν: συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του, ο κύριος του ακινήτου διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικές συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ίδιου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

5)     Για περισσότερους πολίτες το μειωμένο τέλος ακινήτων: διευρύνεται ο αριθμός των ευπαθών ομάδων που καταβάλλουν μειωμένο τέλος ακινήτων (0,5 ευρώ/τ.μ.). Ειδικότερα, εντάσσονται και:

Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν νέες διευκρινίσεις ή ανακοινώσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr