Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ.270/81

29-03-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ KAIΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
   ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ    29/3 /2016   
Αριθ. Πρωτ.  278
 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ.270/81.
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση :
α) Της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (Δύο μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, η κλήρωση των οποίων θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.), και
 β) Της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81) προς μίσθωση από τον ‘’Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου’’, για τη στέγαση των 1ου , 2ου και 4ου Στεκιών Νεολαίας (Δύο μέλη του Δ.Σ. και ένας υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου με τους αναπληρωτές τους).
Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων), ότι την 31-3-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 μμ, στα γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ν.Π., θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Γαλατσίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.
 
                             Ο Πρόεδρος
                                ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚHTIKOYΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2) ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
3) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
4) ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)           
5) ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ                                      (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ          (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)    
7) ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
8) ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                 (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
9) ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)               
10) ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
11) ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
12) ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
13) ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
14) ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

ΤΕ – ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΠΕ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ

ΠΕ – ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ – ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

ΖΩΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΠΕ – ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ – ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔ.

ΠΕ – ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

9

ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

10

ΡΟΔΙΤΟΥ ΧΑΡΙΣ

ΤΕ – ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ – ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 
   Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς   
                   
 
                                                                                           ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr