ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016

14-04-2016 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Γαλάτσι 11-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           Αρ. πρωτ. 7267

ΔΗΜΟΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Ταχ. Κώδικας: 11146                                                                                                                    

Πληροφορίες: Ν.Λεμπέσης                                                                               

Τηλέφωνο: 213 2055303, 359                                                                                                      

 Ηλεκτρονικό Ταχ.: katastimata@galatsi.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Ορθή Επανάληψη)

 

Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών Αγίας Γλυκερίας , Αγίας Ειρήνης και Προφήτη Ηλία στο Δήμο Γαλατσίου για το έτος 2016

 

    Με την απόφαση 39/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου όπως τροποποιήθηκε με την 130/2016 απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών.

   

1.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής:

 

·          Αγίας Ειρήνης     : 4 και 5 Μαΐου 2016

·          Αγίας Γλυκερίας :12 και 13 Μαΐου 2016

·          Προφήτη Ηλία    :19 και 20 Ιουλίου 2016

  

    Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν να καταθέσουν αίτηση χορήγησης αδείας στο Δήμο Γαλατσίου.  

 

2.Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

·       Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους (2016)

·       Έναρξη από την εφορία.

·       Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής.

·       Βεβαίωση Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (Λουκουμάδες, ξηροί καρποί κλπ).

·       Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

·       Για τους επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα Πάρκ είναι απαραίτητη η βεβαίωση ασφάλειας των παιχνιδιών.

 

(Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται άδεια)

 

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου από Τρίτη 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 έως και 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας» για να εκδοθεί η σχετική άδεια συμμετοχής.

 

3.Τα τέλη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων στις εμποροπανηγύρεις όπως αυτά ορίζονται με την υπ`αριθ.27/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

 

Α ΖΩΝΗ: 176,00 € και για τις 2 ημέρες

Β ΖΩΝΗ: 120,00 € και για τις 2 ημέρες

 

·        Για τον εορτασμό της Αγίας Ειρήνης (04-05-2016 και 05.05.2016)

Α ΖΩΝΗ : επί της οδού Αγίας Ειρήνης (από τη Λεωφόρο Βεΐκου έως τη συμβολή με την οδό Παπαφλέσσα) εκατόν εβδομήντα (170)  θέσεις

 

Β ΖΩΝΗ :  α) Επί της οδού Παπαφλέσσα (από την οδό Αιγοσθενών έως τη συμβολή με την οδό Αγίας Ειρήνης), δέκα (10) θέσεις

β) επί του παράδρομου της Λεωφόρου Βεΐκου (κατεύθυνση προς Ομορφοκκλησιά – Άγιος Γεώργιος από τη διασταύρωση της οδού Αγίας Ειρήνης έως και την πρώτη οικία Λεωφόρος Βεΐκου 135), είκοσι (20) θέσεις.

 

                                                                            

·        Για τον εορτασμό της Αγίας Γλυκερίας (12-05-2016 και 13.05.2016)

Α ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη) , πεντακόσιες (500) θέσεις

Β ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από την οδό Νίκου Ξυλούρη έως τη συμβολή με την οδό Κιλκίς),  ενενήντα (90) θέσεις

 

·        Για τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία (19-07-2016 και 20-07-2016), πενήντα θέσεις,για τις οποίες ισχύει  το ύψος των τελών της Β ΖΩΝΗΣ .

 

4. Οι άδειες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) θα χορηγηθούν:

α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).

β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές.

γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών μη βιομηχανικών ειδών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α.  Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

ε) σε λοιπούς εμπόρους.

Οι άδειες σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) θα χορηγηθούν σε κατόχους αδείας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών.

 

5.Η χορήγηση των αδειών θα γίνει με δημόσια κλήρωση η ημερομηνία της οποίας θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

 

6. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι αυτά που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμπο­ροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές, δηλαδή: Είδη προικός, λευκά είδη, εκκλησιαστικά, δώ­ρων – διακοσμητικά, λαϊκής τέχνης, ρούχα – ενδύματα – υποδήματα, δερμάτινα (τσάν­τες – πορτοφόλια κ.λ.π.), παιχνίδια, είδη βιοτικής ανάγκης, βιβλία, κοσμήματα, εργαλεία και, με ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες να δικαιολογούν την παραχώρηση άδειας, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ – ΠΟΠ ΚΟΡΝ κ.λ.π.

 

 

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                          ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 


 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)                  Γαλάτσι,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                             Αριθ.πρωτ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 2016

 

       Παρακαλώ πολύ να μου χορηγήσετε άδεια συμμετοχής βάσει της υπ`αριθμ. 39/2016 ανακοίνωσης στις εμποροπανηγύρεις που θα διεξαχθούν το έτος 2016 επ` ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στους Ιερούς Ναούς του Γαλατσίου, που έχω επιλέξει με το σημείο Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

 

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΆΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

OΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

 

 

Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:

·       Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους (2016)

·       Έναρξη από την εφορία.

·       Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής.

·       Βεβαίωση Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (Λουκουμάδες, ξηροί καρποί κλπ).

·       Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

·       Για τους επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα Πάρκ είναι απαραίτητη η βεβαίωση ασφάλειας των παιχνιδιών.

 

        Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας» για να εκδοθεί η σχετική άδεια συμμετοχής.

Εμποροπανηγύρεις στις οποίες επιθυμώ να συμμετάσχω:  (επιλέξτε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο)

 

ÿ      Αγίας Ειρήνης 04 – 05 Μαΐου 2016 – Αριθμός θέσεων….

ÿ      Αγίας Γλυκερίας 12 – 13 Μαΐου 2016 – Αριθμός θέσεων….

ÿ      Προφήτη Ηλία 19 – 20 Ιουλίου 2016 – Αριθμός θέσεων….

 

 

     Η άδεια είναι προσωπική (δεν υπάρχει το δικαίωμα μεταβίβασης) και για την παραλαβή της από οποιονδήποτε τρίτο χρειάζεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα αναφέρει το συγκεκριμένο πανηγύρι.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr