Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών Αγίας Γλυκερίας, Αγίας Ειρήνης και Προφήτη Ηλία για το 2019

26-03-2019 Ενημέρωση

Γαλάτσι, 26.03.2019

Αρ. πρωτ. 8511  

Με την απόφαση 65/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών.

1.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής:

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν να καταθέσουν αίτηση χορήγησης αδείας στο Δήμο Γαλατσίου.

2.Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

(Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται άδεια)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου από Δευτέρα 26 Μαρτίου 2019 έως και Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας» για να εκδοθεί η σχετική άδεια συμμετοχής.

 3.Τα τέλη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων στις εμποροπανηγύρεις όπως αυτά ορίζονται με την υπ. αρ΄ 17/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 81/2019 έχουν ως εξής:

Α ΖΩΝΗ: για ένα (1) μέτρο 22€, για δύο (2)μέτρα 44€, για τρία (3)μέτρα 66€, για τέσσερα (4) μέτρα 88€

ανά ημέρα.

Β ΖΩΝΗ: για ένα (1) μέτρο 15€, για δύο (2) μέτρα 30€ για τρία (3) μέτρα 45€, για τέσσερα (4) μέτρα 60€

ανά ημέρα.

Α ΖΩΝΗ : επί της οδού Αγίας Ειρήνης (από τη Λεωφόρο Βεΐκου έως τη συμβολή με την οδό

                 Παπαφλέσσα) εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις.

Β ΖΩΝΗ :  α) Επί της οδού Παπαφλέσσα (από την οδό Αιγοσθενών έως τη συμβολή

                     με την οδό Αγ. Ειρήνης) δέκα (10) θέσεις.

β) επί του παράδρομου της Λεωφόρου Βεΐκου (κατεύθυνση προς Ομορφοκκλησιά – Άγιος Γεώργιος από τη διασταύρωση της οδού Αγίας Ειρήνης έως και την πρώτη οικία Λεωφόρος Βεΐκου 135), είκοσι (20) θέσεις.

 

Α ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη), πεντακόσιες (500) θέσεις.

Β ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από την οδό Νίκου Ξυλούρη έως τη

συμβολή με την οδό Κιλκίς ) ενενήντα (90) θέσεις.

 

 

  1. Οι άδειες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (70%) θα χορηγηθούν:

α) σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη         δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

β)  20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών καιν σε κατόχους παραγωγικής

άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

γ) 10% σε αδειούχους πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη στις αγορές του άρθρου 38του ν. 4497/2017.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών β) και γ) ο αριθμός των θέσεων των

κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της α) κατηγορίας.

 

5.Η χορήγηση των αδειών θα γίνει με δημόσια κλήρωση προβλεπομένης της μοριοδότησης με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσεις για τις λαϊκές αγορές άρθρο 33ν. 4497/2017 ββ εντοπιότητα ,  η ημερομηνία της οποίας θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

6. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι αυτά που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμπο­ροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές, δηλαδή: Είδη προικός, λευκά είδη, εκκλησιαστικά, δώ­ρων – διακοσμητικά, λαϊκής τέχνης, ρούχα – ενδύματα – υποδήματα, δερμάτινα (τσάν­τες – πορτοφόλια κ.λ.π.), παιχνίδια, είδη βιοτικής ανάγκης, βιβλία, κοσμήματα, εργαλεία και, με ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες να δικαιολογούν την παραχώρηση άδειας, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ – ΠΟΠ ΚΟΡΝ κ.λ.π.

 

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Εμποροπανήγυρεις Γαλατσίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr