Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων λόγω των θρησκευτικών εορτών της Αγίας Ειρήνης & της Αγίας Γλυκερίας για το έτος 2022

07-04-2022 Ενημέρωση

Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών Αγίας Γλυκερίας , Αγίας Ειρήνης στο Δήμο Γαλατσίου για το έτος 2022

 Με την απόφαση 92/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών.

1.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής:

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν να καταθέσουν αίτηση χορήγησης έγκρισης συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας.

2.Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

(Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής)

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου από 07 Απριλίου 2022 έως και 26 Απριλίου 2022 και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Ταμειακή Υπηρεσία» για να εκδοθεί η σχετική έγκριση συμμετοχής.

3.Τα τέλη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων στις εμποροπανηγύρεις όπως αυτά ορίζονται με την υπ` αριθ. 72/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τα δύο πανηγύρια έχουν ως εξής:

               για ένα (1)τ.μ  39,60€, για δύο (2)τ.μ 79,20€, για τέσσερα (4) τ.μ. 158,40€ , για οκτώ (8) τ.μ. 316,80€, για δώδεκα (12) τ.μ. 475,20€,

               για δεκαέξι (16) τ.μ. 633,60€ για δύο (2) ημέρες.

Α ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη), τετρακόσιες εβδομήντα δύο (472) θέσεις

 4.Η χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η ημερομηνία της οποίας θα  γίνει με νεότερη ανακοίνωση

  1. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι είδη ένδυσης , υπόδησης , νεωτερισμών , λευκών ειδών καλλιτεχνημάτων – χειροτεχνημάτων βιομηχανικών ειδών , δερμάτινων ειδών , βιομηχανικών ειδών , είδη υαλοπωλείου πλαστικών ειδών , καλλωπιστικών φυτών , ειδών υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής όπως πήλινες – πλαστικές γλάστρες χώμα καθώς και πώληση βιβλίων  ( άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022) .Επίσης μπορούν να πωλούνται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας ( άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022)
  2. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση :

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ήμερες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη (άρθρο 37 παρ. 3 Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του Ν. 4887/22).

Θα εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη αποφυγή της διασποράς της πανδημίας Covid -19, όπως αυτά θα ισχύουν κατά τη διεξαγωγή των θρησκευτικών πανηγυριών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 2022

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr