Δήλωση Δημάρχου Κυριάκου Τσίρου στην εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική αυτοδιοίκησης «Χτύπος» αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιεί το Σ.Δ.Ο.Ε σε αιρετούς

27-03-2013 Ενημέρωση


Η ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο και οι φανερές διαδικασίες στη λειτουργία όλων των οργάνων του Δήμου είναι για εμάς όχι απλά πράξη ευθύνης, αλλά φιλοσοφία και μοτίβο διαχείρισης σε όλη την έως τώρα θητεία μου ώς Δημάρχου.

Αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιεί το Σ.Δ.Ο.Ε σε αιρετούς όλων των Δήμων, έχω να πω ότι πρόκειται για μια πράξη την οποία προκάλεσε η αδιαφάνεια   και η άσχημη οικονομική διαχείριση αρκετών Δήμων, κάτι που δυστυχώς κλόνισε γενικότερα την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι αυτό το λόγο κι επειδή στην εποχή που βιώνουμε προκαλείται καθημερινά το Δημόσιο αίσθημα, ο Δήμος Γαλατσίου είναι ανοικτός σε κάθε έλεγχο απο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr