Δήλωση Δημάρχου για τις προσλήψεις στο Δήμο

27-04-2011 Ενημέρωση

Ο Νόμος 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» άλλαξε άρδην το σύστημα προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους αλλά και σε όλο το Δημόσιο τομέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εκτός από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις έργου, υπόκεινται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ δηλαδή γίνονται με μοριοδότηση.

Επίσης για τις συμβάσεις έργου προβλέπεται πως δεν επιτρέπεται η σύναψή τους για κάλυψη θέσεων διοικητικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης, αλλά και εφόσον προβλέπονται οργανικές θέσεις (θέσεις μόνιμου προσωπικού στο οργανόγραμμα του Δήμου) ειδικότητας ίδιας με αυτή για την οποία προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο Δήμος μας για εφέτος, κατόπιν σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στα χρονικά όρια που προέβλεπαν αυτές, μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε αιτήματα για Συμβάσεις Έργου όπως και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και αναμένει την έγκρισή τους από το ΑΣΕΠ.

Είμαστε σε αναμονή αυτών των εγκρίσεων, έχουμε αιτηθεί θέσεις που είναι πραγματικά απαραίτητες για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων.

Οι σχετικές προκηρύξεις, από τη στιγμή που θα έρθουν οι εγκρίσεις και θα ξέρουμε ακριβώς τι θέσεις μας έχει εγκρίνει το ΑΣΕΠ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.www.galatsi.gov.gr).

Επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία επιλογής του προσωπικού θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr