ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

16-10-2015 Ενημέρωση
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙ:
16/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Αρ.Πρωτ.:
33299
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των αιτήσεων που αφορούν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία πληροφόρησης που αναφέρονται παρακάτω και να ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους.
Σχετικά με τις απορριφθείσες αιτήσεις, σας γνωρίζουμε ότι μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις μέχρι και την Παρασκευή 23/10/2015. Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων (Δήμος Τόπου Διαμονής), φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Σημειώνεται ότι οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις. Δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ):
1. Κοινωνική Υπηρεσία -Γ. Βάσσου 5 & Αγ. Γλυκερίας 22-
2. Δημαρχείο –Αρχιμήδους & Ιπποκράτους -2οςόροφος-Γραφείο Διαμεσολάβησης
3. Δημαρχείο –Αρχιμήδους & Ιπποκράτους -2οςόροφος-Τράπεζα Χρόνου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα   2132055376   210 2222011 2132055416
emailky@galatsi.gr
 
                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr